Part 5: Benchmark af kultur

Hen over de seneste år har vi haft en række Post om Benchmarking af kultur hvor vi har udarbejder en fiktiv profil for Danmark baseret på anonyme data fra vores database efter sletning af faktiske OCAI profiler (slettes som udgangspunkt efter 2 år). Selv om en sådan...

Hvilken kultur kendetegner regenerativ ledelse?

Hvis man spørger ChatGPT (en meget anvendt kunstig intelligensmodel) hvilken kultur kendetegner regenerativ ledelse så svarer den: Regenerativ ledelse er kendetegnet ved en organisatorisk kultur, der er præget af visse værdier, holdninger og praksisser. Her er nogle...

Part 4: Benchmark af kultur

I vores tidligere Post om benchmarking har vi udarbejder en fiktiv profil for Danmark. Selv om en sådan profil stadig ikke giver mening fra et organisationskultur synspunkt kan den give en indikation af de strømninger der er, og hvilke kulturtyper der er i fremgang...

Balanced Scorecard og CVF

Da Robert S. Kaplan and David P. Norton omkring 1992 introducerede “The Balanced Scorecard” var det for at forbedre den måde organisationer målte performance på. Væk fra udelukkende at fokusere på (kortsigtede) finansielle mål til også at kigge på de operationelle mål...

Part 3: Benchmark af kultur

I vores tidligere Post om benchmarking har vi udarbejder en fiktiv profil for Danmark for perioden 2015 til 2017. Selv om en sådan profil stadig ikke giver mening fra et organisationskultur synspunkt kan den give en indikation af de strømninger der er, og hvilke...

Part 2: Benchmark af kultur – giver det mening?

Vi har i et tidligere blogindlæg  påstået at hvis man virkelig skal benchmarke egen kultur mod andre organisationer er det ikke så interessant hvordan de er placeret i Competing Values Framework, det meget bedre at kigge på hvordan enkelte kulturelementer fra de...

Er klimamåling og kulturmåling det samme?

Når vi taler om behov for en kulturmåling er der flere virksomheder som siger at det har de ikke brug for fordi de gennemfører systematiske klimamålinger. Men er en klima- og en kulturmåling det samme? Nej naturligvis ikke, Den...

Benchmark af kultur – giver det mening?

Vi bliver ofte spurgt: ”hvordan er vores kultur i forhold til sammenlignelige organisationer” er vi bedre eller dårligere? Vi svarer som regel: ”Det er ikke der du skal fokusere” (og desuden er der ikke noget som hedder en god eller dårlig kultur, men det er en anden...