Gennemgang af Competing Values Framework (på Engelsk)

Jeff DeGaff som er Clinical Professor på University of Michigan’s Stephen M. Ross Business school har en fin gennemgang af de fire kvadrater i Competing Values Framework (CVF). Se den her Han har tre vigtige pointer: Vi er kun så gode som vores svageste kvadrat (der...

Hvad betyder forskelle i kultur?

“Det er nødvendigt at tilpasse strategien til kulturen, og ikke blindt stole på den virker bare fordi den gør det et andet sted” Stifter af OCAI, Morten Aaby Forskelle i kultur kan tydeligt observeres i dagligdagen, og forklare hvorfor eksempelvis...

Organisationskulturen kan aldrig ignoreres under forandring

”Ofte er kulturen den blinde makker, som bliver overset i beslutnings-processen” Stifter af OCAI, Morten Aaby Mange ledere stirrer sig blinde på de positive forandringer og gevinster, som nye tiltag kan betyde for deres organisation. Desværre er der tilsvarende mange,...

Forandringsledelsens faldgruber

“Et af de vigtigste redskaber, når det kommer til forandringsledelse, er kommunikation. Stifter af OCAI, Morten Aaby Forandringsledelse er igen på mode, og det forstår man godt. Det hedder sig jo, at forandring fryder, og som organisation må man i takt med...

Implementering – ikke svært men kræver vilje

Hvorfor implementering sjælden lykkes: ”Konklusionen må være, at årsagen til den ringe implementering ikke skyldes manglende evne, men manglende vilje til at gøre det som er nødvendigt” Stifter af OCAI, Morten Aaby Der er nogenlunde enighed om at implementeringen af...

Implementation is king!

Husk på at:   Succesfuld implementering kræver løbende interaktion mellem ledelse og menneskerne i organisationen” Stifter af OCAI, Morten Aaby Jeg kender ingen ledere (og heller ikke mange medarbejdere) som ikke har været involveret i en strategiproces for...

Forandring af kultur i virksomheder – kan det betale sig?

Tolkning af Newtons 3. lov: ”Synlige artefakter, som en ny strategi, kan blive neutraliseret af usynlige uformelle holdninger, følelser og overbevisninger” Stifter af OCAI, Morten Aaby I 1984 udkom Eliyahu M. Goldratts management-orienterende novelle ”Målet”...

Hvordan ændrer vi vores organisationskultur?

Et gammelt ordsprog siger:   ”Hvis du kun har en hammer, så ser du søm over alt”   Som nævnt i et tidligere blogindlæg er der 4 forskellige kulturtyper, som danner rammerne for den kultur, der findes i virksomheder. Uanset hvilken kulturtype der dominerer...

Værdier på arbejdspladsen

“Det er medarbejderne i en organisation der danner virksomhedens kultur og kulturen kan dermed ses, som er en spejling af, hvordan man tænker, føler og agerer i virksomheden” Stifter af OCAI, Morten Aaby En gennemgang af forskellige kulturtyper I dette...

Vores kultur er ikke til forandring – excuse me!

Husk Peter Druckers berømte citat: “Culture eats strategy for breakfast” Mange ledere beskylder organisationskulturen for at være årsagen til at forandringer ikke lykkes. ”Vi har en syg kultur” eller ”vores kultur gjorde at ledelsens planlagte forandringer ikke...