10 værdfulde kulturindsigter fra Schein

Sidste år dødede Edgar Henry Schein i en alder af 95 år. Han var aktiv til det sidste og har sat et stort aftryk på forståelsen af organisationskultur. Tim Kuppler har udarbejdet en rigtig fin top 10 med Ed’s kulturindsigter og en masse spændende baggrundsinformation...

De konkurrerende værdier i ESG-arbejdet

ESG-arbejde er fuld af modstridende principper. Hundredvis af konkret kontroller skal identificeres og dokumenteres samtidig med at medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere skal motiveres til at komme med nye innovative måde at gøre verden til et bedre sted....

Kultur kan ændres! 😊

I en tidligere Post præsenterede vi tal som viste, at der nærmest ikke sket nogen ændring i vurderingen af den nuværende kultur i forhold til 2018/19, selv om der har været ønske herom. Et endegyldigt svar på hvorfor der ikke rigtigt er sket noget er vanskeligt at...

Part 5: Benchmark af kultur

Hen over de seneste år har vi haft en række Post om Benchmarking af kultur hvor vi har udarbejder en fiktiv profil for Danmark baseret på anonyme data fra vores database efter sletning af faktiske OCAI profiler (slettes som udgangspunkt efter 2 år). Selv om en sådan...

Hvilken kultur kendetegner regenerativ ledelse?

Hvis man spørger ChatGPT (en meget anvendt kunstig intelligensmodel) hvilken kultur kendetegner regenerativ ledelse så svarer den: Regenerativ ledelse er kendetegnet ved en organisatorisk kultur, der er præget af visse værdier, holdninger og praksisser. Her er nogle...

Part 4: Benchmark af kultur

I vores tidligere Post om benchmarking har vi udarbejder en fiktiv profil for Danmark. Selv om en sådan profil stadig ikke giver mening fra et organisationskultur synspunkt kan den give en indikation af de strømninger der er, og hvilke kulturtyper der er i fremgang...

Balanced Scorecard og CVF

Da Robert S. Kaplan and David P. Norton omkring 1992 introducerede “The Balanced Scorecard” var det for at forbedre den måde organisationer målte performance på. Væk fra udelukkende at fokusere på (kortsigtede) finansielle mål til også at kigge på de operationelle mål...

Part 3: Benchmark af kultur

I vores tidligere Post om benchmarking har vi udarbejder en fiktiv profil for Danmark for perioden 2015 til 2017. Selv om en sådan profil stadig ikke giver mening fra et organisationskultur synspunkt kan den give en indikation af de strømninger der er, og hvilke...

Part 2: Benchmark af kultur – giver det mening?

Vi har i et tidligere blogindlæg  påstået at hvis man virkelig skal benchmarke egen kultur mod andre organisationer er det ikke så interessant hvordan de er placeret i Competing Values Framework, det meget bedre at kigge på hvordan enkelte kulturelementer fra de...