Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI)

OCAI er et let anvendeligt værktøj til at diagnosticere organisationskultur, som er udviklet af professorer Robert Quinn og Kim Cameron.

OCAI er et valideret redskab, baseret på Competing Values Framework (CVF), og bruges af tusindvis af virksomheder verden over.

Det tager ca. 15  minutter pr. bruger, at måle den aktuelle og den foretrukne kultur i organisationen.

OCAI (©Kim Cameron) findes på dansk og 16 andre sprog.

I et on-line spørgeskema fordele 100 point ud på fire alternativer. Hvor man giver flest point til det valg der bedst beskriver situationen, og mindst point til det alternativ der mindst minder om situationen i organisationen.

Der svares først på her-og-nu situationen og derefter på den ønskede situation. Alternativerne er opdelt i 6 kategorier:

  • Dominante karakteristika
  • Lederstilen i organisationen
  • Personaleledelse
  • Den “lim”, der binder organisationen sammen
  • Strategisk fokus
  • Succeskriterier

Ud fra svarene dannes et diagram med nuværende og ønskede fremtidige organisationskultur.

Ved at måle på forskellige dimensioner (eksempelvis: ledelse, medarbejdere, afdelinger) opnås indblik i de kulturforskelle der normalt er i en organisation.

OCAI måling af Organisationskultur