Kultur og SAFe (og DevOps)

Mange organisationer går efter at arbejde mere Agilt eventuelt efter SAFe, og mange erkender at store adfærdsmæssige og kulturelle forandringer af organisationen er nødvendige for at lykkes. Læs her om hvordan du kan arbejde med kultur og SAFe? og om kulturen i din...

Cultural Fit – hvad og hvordan?

Sue Shellenbarger fra The Wall Street Journal udgav i september 2019 en spændende artikel ”The Dangers of Hiring for Cultural Fit”, hvor hun bl.a. har en fin beskrivelse af hvad Cultural Fit er – og ikke er. Du kan læse Sues artikel her. Cultural Fit is: Shared...

10 myter om kultur

Den kendte HR-leder, forfatter og foredragsholder Siobhan McHale har udarbejdet en rigtig fin oversigt med 10 store myter om kultur. Vi kan især godt lide forskellene som afspejles i nr. 3, 8 og 9. Prøv alle 10 på din egen organisation, og se I er myte eller realitet....

Hvad er en bæredygtig kultur?

Skal produkter eller services være bæredygtige, så taler mange om at der skal skabes en bæredygtig kultur, men hvad er en bæredygtig kultur? Lad os starte med FN’s definitionen på bæredygtighed: ”…en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers...

kultur i organisationen vs. kultur i samfundet

Er der en sammenhæng mellem kulturstrømninger i samfundet og organisationskulturen i virksomheder? Ja det er der, men det er ikke en simpel relation fordi der er tale om kultur på makro og mikro niveau, men der er en gensidig påvirkning de to imellem. Derfor er det...

Kvalitative eller kvantitative målinger af kultur?

Kvalitative og kvantitative målinger ses ofte som modsætninger, men hvis du får dem til at arbejde sammen, så får du et mere komplet billede af kulturen. Som Edgar H. Schein siger, så er det ikke et spørgsmål om enten eller, men om både og. Lyt eventuelt til et...

For- og bagsiden af en kultur

Som vi tidligere har beskrevet, så finder der ikke god eller dårlig kultur – bare forskellig kultur. Også inden for rammerne af en virksomhed findes der forskellige kultur, fordi afdelinger eller teams over tid har udviklet forskellige præferencer og måder at gøre...

Hvordan ser ledelsen der er behov for en kulturmåling?

Hvis jeg åbner mit køleskab, så kan jeg lynhurtigt se om vi mangler mælk til kaffen. På samme måde ville det være rart om du som leder lynhurtigt kan konstatere om du har bruge for at sætter tal på jeres organisationskultur, eller om den er som du forventer. Men...

Du skal IKKE ændre jeres kultur – eller skal du?

Det vrimler med beskrivelser af kulturtransformationer som igangsættes for at få en ny og bedre kultur (lige nu taler mange om nulfejlskultur) – men hvorfor overhovedet ændre kulturen? Er det fordi kulturen er dårlig, og du gerne vil have en (arbitrær) kultur...