Hvad er en bæredygtig kultur?

Skal produkter eller services være bæredygtige, så taler mange om at der skal skabes en bæredygtig kultur, men hvad er en bæredygtig kultur? Lad os starte med FN’s definitionen på bæredygtighed: ”…en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers...

kultur i organisationen vs. kultur i samfundet

Er der en sammenhæng mellem kulturstrømninger i samfundet og organisationskulturen i virksomheder? Ja det er der, men det er ikke en simpel relation fordi der er tale om kultur på makro og mikro niveau, men der er en gensidig påvirkning de to imellem. Derfor er det...

Kvalitative eller kvantitative målinger af kultur?

Kvalitative og kvantitative målinger ses ofte som modsætninger, men hvis du får dem til at arbejde sammen, så får du et mere komplet billede af kulturen. Som Edgar H. Schein siger, så er det ikke et spørgsmål om enten eller, men om både og. Lyt eventuelt til et...

For- og bagsiden af en kultur

Som vi tidligere har beskrevet, så finder der ikke god eller dårlig kultur – bare forskellig kultur. Også inden for rammerne af en virksomhed findes der forskellige kultur, fordi afdelinger eller teams over tid har udviklet forskellige præferencer og måder at gøre...

Hvordan ser ledelsen der er behov for en kulturmåling?

Hvis jeg åbner mit køleskab, så kan jeg lynhurtigt se om vi mangler mælk til kaffen. På samme måde ville det være rart om du som leder lynhurtigt kan konstatere om du har bruge for at sætter tal på jeres organisationskultur, eller om den er som du forventer. Men...

Du skal IKKE ændre jeres kultur – eller skal du?

Det vrimler med beskrivelser af kulturtransformationer som igangsættes for at få en ny og bedre kultur (lige nu taler mange om nulfejlskultur) – men hvorfor overhovedet ændre kulturen? Er det fordi kulturen er dårlig, og du gerne vil have en (arbitrær) kultur...

Hvad er en digital kultur?

Ingen digital transformation uden en digital kultur det er de fleste enige om. Men hvad er en digital kultur? The Boston Consulting Group (BCG)[1] har kigget nærmere på det, og i den forbindelse bl.a. fundet ud af at det betaler sig at fokusere på kultur ifm. en...

Edgar H. Schein om kultur og kulturforandring

Brug en lille time på at lytte til kultur ikonet Edgar H. Schein tale om hvad kultur er – og især hvad det ikke er. Hør ham hamre en tyk pæl igennem misforståelsen med at ledelsen kan bede HR eller konsulenter om at ændre kulturen – det skal ledelsen selv...

Kultur facade – don’t put lipstick on a pig

Lige nu er der stor fokus på at have en innovativ kultur, så man er klar til at møde udfordringerne med den digital transformation. Ofte er det desværre bare en facade som ledelsen sætter op fordi det forventes af bestyrelsen, kunder og...