TITOC™

TITOC™ (The Individual in The Organizational Culture) tager udgangspunkt i de fire kulturtyper som er defineret i Competing Values Framework (CVF) som også anvendes til OCAI.

TITOC™ giver en indikation af hvordan du som individ bidrager til en kultur. Forskellige mennesker har forskellige bidrag til en kultur, og det kommer til udtryk i den måde de taler, handler og føler.

Hvordan du er som individ, er afgørende for samarbejdet mellem mennesker, og en nøgle til organisationens og kulturens succes. Via vores forskning har vi derfor udviklet TITOC™ så vi kan holde såvel individ som kultur i fokus.  TITOC™ er udviklet, så den fokuserer på, hvordan samarbejdet styrkes, og på hvordan vi lynhurtigt kan finde frem til de (typisk) få forhold, I bør ændre for at nå meget store synlige effekter – hurtigt.

Herved bliver det væsentligt lettere at omsætte resultaterne til praktiske handlinger for at styrke organisationen blandt andet fordi det meget let kan sammenholdes med en OCAI kulturmåling for en organisation.

Baseret på målinger af danske virksomheder og ansatte har vi tillige udviklet en mapping algoritme, der gør det muligt at få en direkte pejling af om der er match mellem kultur og kandidat – ISOMORFI

TITOC™ er en on-line test som tager 5-6 minutter at gennemføre og er prissat så det er attraktivt at måle på samtlige medarbejdere i organisationen.

Ring til Morten Aaby på 20543002 for mere information eller bestil her.

En kort forklaring på de fire arketyper (Compete, Create, Collaborate eller Control) ses herunder

De fire personlighedsprofiler

Sammen med profilen leveres en forklaring og beskrivelse af generelle træk.

Herunder ses et eksempel på en profil.

TITOC profil

Se et eksempel på en rapport her.