I vores tidligere Post om benchmarking har vi udarbejder en fiktiv profil for Danmark.

Selv om en sådan profil stadig ikke giver mening fra et organisationskultur synspunkt kan den give en indikation af de strømninger der er, og hvilke kulturtyper der er i fremgang hhv. tilbagegang over en bred kam.

Når vi kigger på tallene for 2020 går Danmark stadig mod mere Clan og Adhocracy og mindre Hierarchy og mindre Market.

Interessant er det at Clan overhaler Adhocracy i relation til størst positive ændringsønske (det der ønskes mere af) og at Hierarchy “tages til nåde” så det negative ændringsønske er mindre end i 2018/2019.

Vi har efterhånden udarbejdet disse fiktive profiler i del år så det er interessant at se om den nuværende kultur rent faktisk har flyttet sig fra 2018/19 til 2020 (den samlede ændring giver ikke nul grundet afrunding).

Nuværende kultur 2018/19 2020 Ændring
Clan 28 27 -1
Adhocracy 19 19 0
Market 23 25 2
Hierarchy 29 29 0

Det er små ændringer der er tale om, men at Clan er blevet mindre og Market er blevet større er meget interessant set i lyset af at ønsket har været det stik modsatte i både 2018/19 og 2020 – nemlig mere Clan og mindre Market!

Ønsket kultur 2018/19 2020 Ændring
Clan 33 33 0
Adhocracy 26 24 -2
Market 17 18 1
Hierarchy 24 25 1

 

Afvigelse (mere = +) 2018/19 2020 Ændring
Clan 6 7 1
Adhocracy 6 5 -1
Market -6 -7 -1
Hierarchy -6 -4 2

Hvorfor er der ikke sket den ønskede ændring?

Måske er det fordi kulturændringer tager så laaaang tid, at selv om der er sat initiativer i gang er kan det ikke ses endnu.

En anden forklaring kan være – og den hælder vi mest til – er at der er sket for lidt med at implementere kulturændringer. Det ses indenfor mange andre områder at når begejstringen har lagt sig og det daglige arbejde skal begynde, så skal der ekstra meget ledelseskraft til for at fastholde indsatsen – desværre er det ofte her ledelsen trækker sig tilbage og vender sig mod nye opgaver.

Efter en OCAI måling tilbyder vi en række konsulentydelser der ud fra nedenstående forandringsmodel hjælper dig i mål med kulturforandringer.