ISOMORFI – passer kandidaten til virksomhedens kultur?

Fejlansættelser koster virksomheder mange penge, og giver kandidater en dårlig oplevelse af virksomheden.

Fejlansættelser skyldes ofte er organisationens kultur ikke passer til kandidatens præferencer. Det betyder ikke der er noget i vejen med nogen af dem – de er bare forskellige. Det er at sammenligne med to positive magneter, der hver for sig er helt perfekte, men aldrig vil kunne nå hinanden.

Kulturmatch
Her er lidt flere tal fra HBR, Technology Can Save Onboarding from Itself, Keith Ferrazzi, marts 2015:

  • Næsten 33% af nyansatte kigger efter nyt job inden for 6 mdr. efter ansættelse (blandt Millenniers er det flere….. og det sker tidligere).
  • 23% stopper inden de får 1 års jubilæum.
  • Det koster mellem 100% og 300% af den ansattes årlige løn at skifte medarbejder.
  • 46% af nyansatte får ikke succes i deres nye job efter 18 mdr. Kun i 11% af tilfældene er forklaringen manglende tekniske evner (kilde: Leadership IQ).
Ligegyldigt, hvor meget et job passer til mig, som kandidat, kan du tro, at jeg har den ene fod ude af døren fra dag 0, hvis jeg ikke kan lide at arbejde hos jer. Så simpelt er det.

Det betyder også, at I skal ekskludere ansøgere langt mere effektivt i jeres rekrutteringsproces. Der er en berøringsangst med at vise personlighed og kultur i tiltrækningen, fordi det kan betyde, at I får færre ansøgere. Antal ansøgere er i øvrigt en KPI, som I skal få afskaffet.

Andreas von der Recke

Partner, YoungConsult

%

af kandidater søger informationer om kulturen inden de søger et job (Talent Board Report)

Hire for culture and then train for skill er der mange der bekender sig til og bestræber på at gøre. Men for at I kan hire for culture, skal I forstå og forklare jeres egen kultur endnu bedre.

Der findes normalt ikke meget tilgængelig og troværdig information om en organisations kultur, fordi det meste af kulturen ikke kan beskrives på hjemmesider, jobopslag, SoMe, ved en kort samtale eller de for tiden så populære Purpose og Why statements. Kultur er meget mere, og noget man først oplever på egen krop når man er i organisationen. Se en hurtig introduktion til kultur her.

Derfor har det indtil nu været meget vanskeligt for organisationer og kandidater, at vurdere hinanden på et bare nogenlunde ligeværdigt niveau inden de bruger ressourcer på interview, ansættelsesudvalg m.m. men det er nu muligt med ISOMORFI (græsk isos, lig, og morf, form) er et begreb indenfor matematik som betegner ligheden mellem to objekter. Begrebet Cultural Fit og kulturelt match benyttes ofte som betegnelse for en Isomorfi mellem en kultur og en kandidat. Læs mere om Cultural Fit her.

Vi får “smiley-information” om kvalitet, når vi køber en pizza, men job søger vi faktisk i blinde
Annette Franck

HR og ledelsesekspert

Værktøjer til match af kandidat og kultur (ISOMORFI)

Vores kultur og kandidat isomorfi er udviklet til målrettet at vise fit mellem individer og organisationer.

ISOMORFI kan eventuelt suppleres med HR nøgletal (tilfredshedsmålinger m.m.) for at give kandidater mere informationer om det organisation de er på vej ind i.

Udfra en TITOC™, OCTAT, CVF-indikator eller OCAI profil kan vi laver vi en sammenligning så du kan se om der er et match mellem kultur og kandidat. Har du allerede en af ovenstående profiler kan du indtaste værdierne længere nede og få en isomorfi.

BEMÆRK at der i alle test af kvalitetshensyn indgår manuel behandling af data, hvorfor resultater ikke leveres online, men efter op til 2 arbejdsdage. Vi gemmer ikke persondata. Nogle test skal betales online ifm. gennemførsel af testen. Vi afregnes i Euro fordi danske kr. p.t. ikke understøttes af den betalings-gateway vi anvender.

Vi brugte ISOMORFI i forbindelse med ansættelsen af en it-udvikler til et team, hvor vi ønskede endnu mere innovationskraft tilført. På baggrund heraf fik vi allerede under samtalen afstemt forventninger til kandidatens bidrag til – og udfordring med – kulturen
Klaus Nygaard Cramer Bjørn

Development Manager, Danske Bank, Payment Solutions

kulturmatch
Isomorfi

For kandidater

TITOC™ (The Individual in The Organizational Culture) giver et billed af individet i kulturen. TITOC™ er indrettet, så den måler individet i kulturen op mod de fire elementer som er defineret i Competing Values Framework (CVF).

For organisationer / kandidater

OCTAT er udviklet af forskere på Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. OCTAT er en tekstanalyse baseret på Competing Values Framework (CVF) som giver dig værdierne for de 4 kulturelementer (Marked, Clan, Hierachy og Adhocracy) i CVF. Findes p.t. kun på engelsk. 

For organisationer

CVF-indikator® er en light version af OCAI kulturanalyse og baseret på Competing Values Framework (CVF). CVF-indikator® viser kun nuværende vurdering og baserer sig kun på et enkelt svar som antages repræsentativ for organisationen.

For organisationer

OCAI er et let anvendeligt værktøj til at diagnosticere organisationskultur og baseret på Competing Values Framework (CVF). OCAI måle den aktuelle og den foretrukne kultur og kan opdeles i de afdelinger, områder m.m. som ønskes. Findes også på engelsk, norsk m.m.

Isomorfi. Sammenlign værdier fra kandidat og organisation for at se om der er et match (Gratis prøveperiode)

DIY ISOMORFI – GRATIS

Med vores gratis DIY ISOMORFI kan du vurdere organisationens kultur og kandidatens adfærd, og matche dem op mod hinanden.

DIY ISOMORFI er ikke baseret på faktiske målinger, men din egen, kandidatens og den aktuelle organisations fornemmelse af kultur og foretrukne adfærd.

DIY ISOMORFI – GRATIS