Kulturmåling - OCAI - Måling af organisationskultur baseret på CVF

Måling af organisationskultur

OCAI er den mest anerkendte og udbredte metode til måling af organisationskultur. OCAI er let anvendeligt og gratis i forbindelse med studie og forskning. OCAI fndes på flere sprog – herunder dansk

Culture Design Canvas

Med Culture Design Canvas kommer du til at arbejde målrettet med din kultur og alle de elementer der understøtter den

Hvordan matcher individet kulturen i organisationen?

ISOMORFI er ny måde at se rekruttering på.

Ændre jeres kultur

Konsulentbistand til at ændre jeres kultur

Synliggør kultur

Competing Values Framevork (CVF) giver dig et hurtigt og kommunikérbart billede af din organisationskultur, så kulturen ikke længere er en blind makker.

Eksempler på virksomheder som har gennemført OCAI

Med OCAI får du følgende

N

Valideret måling

Den mest gennemprøvede og validerede måling af organisationskultur (brugt af mere end 10.000 organisationer) baseret på Competing Values Framework.
h

Rapport

Rapport med nuværende og ønskede kultur samt anbefalinger leveres inden for 2 arbejdsdage.

Anonym online måling

Online måling på 12-15 min. af så mange medarbejdere der ønskes. Vi gemmer ikke persondata.

Flere sprog

Spørgerammen findes i en engelsk, dansk, norsk, svensk, finsk og grønlandsk version.
t

GRATIS ekstra spørgsmål

Mulighed for gratis at gennemføre APV måling, trivselsmåling m.m. i forbindelse med testen.

Hjælp til kulturforandring

Du får adgang til værktøjer og konsulenter med +20 års ledelseserfaring og +8 års forskningserfaring som kan hjælpe med kulturforandringer, adfærdsændring, match mellem kultur og kandidat (cultural fit) m.m.

Vi er klimaneutral og du kan støtter FN's 17 verdensmål

OCAI er klimanautral og du har yderligere mulighed for at donere 20 kr. pr. besvarelse til ”Danmark planter træer” når du køber en OCAI kulturanalyse.

Priser fra 3.950 DKK

Gratis for studerende og forskere

7 min. introfilm til CVF (på engelsk)

Jeff DeGaff som er Clinical Professor på University of Michigan’s Stephen M. Ross Business school introducerer CVF

CVF-indikator®

CVF-indikator® er en light version af OCAI kulturanalyse.

”Culture is the most siginificant self-reported barrier to digital effectiveness”

2016 McKinsey Digital survey of 2135 respondents

Kulturmåling er et af ledelsens vigtigste værktøjer til succesfuld implementering af strategi. Med en kulturmåling får jeg en pejling på organisationens muligheder – og et synligt kompas for bestyrelse, direktion og medarbejder.

Lars Ellehave-Andersen, CCO Danica Pension

”Culture is singularly persistent…changing [organizational] behavior works only if it can be based on the existing culture.”

Peter Drucker (ledelsesguru)

”Ethvert digitaliseringsprojekt bør starte med et kulturprojekt”

Tune Hein (ledelsesekspert)

Varig ændring af kultur

Ved at måle jeres organisationskultur får ledelsen større succes med forandringer og implementering. Som leder kan du typisk vælge at ændre kulturen i en retning som passer ledelsen bedre, eller tilpasse implementering (strategi, processer m.m.) til den kultur der er.

I alle tilfælde kan det være en fordel at trække en konsulent ind som har viden og erfaring til bistå jer med at vælge fremgangsmåde, udføre kulturtilpasset implementering og følge op på at kulturforandringerne faktisk bliver til virkelighed.

Værktøjer

Læs mere om vores øvrige værktøjer til dit arbejde med kultur og kulturændringer.

Konsulentydelser

Læs mere om vores konsulentydelser til at få endnu mere ud af din kulturmåling.

Bliv klogere

Skab større forståelse for kultur og forandring. Med jævne mellemrum opdateres vores blog med nye relevante emner.