Måling af organisationskultur

OCAI er den mest anerkendte og udbredte metode til måling af organisationskultur. OCAI er let anvendeligt og gratis i forbindelse med studie og forskning. OCAI fndes på flere sprog – herunder dansk

Bestil OCAI

Synliggør kultur

Competing Values Framevork (CVF) giver dig et hurtigt og kommunikérbart billede af din organisationskultur, så kulturen ikke længere er en blind makker.

Læs mere om CVF

Mål kultur

Med OCAI kan du lave en online måling af nuværende og ønskede organisationskultur baseret på CVF. OCAI er allerede brugt af mere end 10.000 organisationer.

Læs mere om OCAI

Passer kultur og kandidat?

Vores kultur og kandidat ISOMORFI er udviklet til målrettet at vise henholdsvis individ og kultur samt fit mellem disse.

Læs om vores ISOMORFI

Mål individet i kulturen?

TITOC™ (The Individual in The Organizational Culture) giver en indikation af hvordan du som individ bidrager til en kultur.

Læs om vores TITOC

Ændre kultur

Hvordan ændrer jeg min kultur? hvordan udnytter jeg min kulturviden til at blive mere effektiv i dagligdagen?

Læs mere her

Eksempler på virksomheder som har gennemført OCAI

Med OCAI får du følgende

N

Valideret måling

Den mest gennemprøvede og validerede måling af organisationskultur (brugt af mere end 10.000 organisationer) baseret på Competing Values Framework.

h

Rapport

Rapport med nuværende og ønskede kultur samt anbefalinger leveres inden for 2 arbejdsdage.

Online måling

Online måling på 12-15 min. (også på dansk) af så mange medarbejdere der ønskes.

t

GRATIS ekstra spørgsmål

Mulighed for gratis at gennemføre APV måling, trivselsmåling m.m. i forbindelse med testen.

Konsulenter til kulturforandring

Du får adgang til konsulenter med +20 års ledelseserfaring og +8 års forskningserfaring som kan hjælpe med kulturforandringer.

Priser fra 4.950 DKK

Gratis for studerende og forskere.

Bestil OCAI nu

Kulturmåling er et af ledelsens vigtigste værktøjer til succesfuld implementering af strategi. Med en kulturmåling får jeg en pejling på organisationens muligheder – og et synligt kompas for bestyrelse, direktion og medarbejder.

Lars Ellehave-Andersen, CCO Danica Pension

”Culture is singularly persistent…changing [organizational] behavior works only if it can be based on the existing culture.”

Peter Drucker (ledelsesguru)

”Ethvert digitaliseringsprojekt bør starte med et kulturprojekt”

Tune Hein (ledelsesekspert)

Varig ændring af kultur

Ved at måle jeres organisationskultur får ledelsen større succes med forandringer og implementering. Som leder kan du typisk vælge at ændre kulturen i en retning som passer ledelsen bedre, eller tilpasse implementering (strategi, processer m.m.) til den kultur der er.

I alle tilfælde kan det være en fordel at trække en konsulent ind som har viden og erfaring til bistå jer med at vælge fremgangsmåde, udføre kulturtilpasset implementering og følge op på at kulturforandringerne faktisk bliver til virkelighed.

Kulturændring

Læs mere om vores metode og værktøjer til en varige ændring af kultur.

Bliv klogere

Skab større forståelse for kultur og forandring. Med jævne mellemrum opdateres vores blog med nye relevante emner.