Konsulentydelser

En virksomhedskultur kan betragtes som værende det styresystem en virksomhed kører på, samtlige led i virksomheden bliver på den ene eller anden måde påvirket af kulturen. Derfor bør vigtigheden af at fokusere på kulturen i en virksomhed ikke undervurderes. Mange virksomheder oplever i dag at skulle igennem flere omvæltninger og omstillinger, blandt andet på grund af sammenlægninger af afdelinger, mergers og lignende. Netop i disse tilfælde er det yderst vigtigt at kulturen udvikler sig i takt med virksomhedens skiftende strukturer. I langt de fleste tilfælde vil det være en fordel at få professionel hjælp udefra, der kan hjælpe ledelsen med at analysere og bearbejde data, udrede situationen og tage handling mod det ønskede resultat. 

Med mere end 20 års ledelseserfaring og over 8 års forskningserfaring, kan vores konsulenter bistå med jer med ledelsessparringforandringsledelse og ikke mindst implementering så I kan få jeres organisations styresystem opgraderet. Vores teoretiske baggrund er i høj grad funderet i den skandinaviske ledelsesmodel.

Vi tilbyder en lang række forløb og services der alle er rettet mod at skabe en mere effektiv og harmonisk organisation. Vi hjælper hvert år virksomheder i alle størrelser i hele Norden og har en række succesfulde forløb bag os.

Vi giver os tid til at fordybe os i den enkelte virksomheds konkrete problemer, og følger altid opgaven til dørs, således at den ønskede kulturændring bliver varig og forankret hos både ledere såvel som medarbejdere.Vi ved hvor vigtig eksekvering er i et forløb, vi sørger for at jeres planer bliver udført og hjælper med at fastholde og følge op på processen.

Hvordan ændres en kultur? Hvordan kan viden og bevidsthed omkring virksomhedskultur bruges til at blive mere effektiv i dagligdagen? Skal du lykkes, skal du ikke bare ændre kulturen for kulturens skyld. Det er vigtigt at bruge viden om kulturen til at skabe endnu bedre resultater (impact) eksempelvis omkring innovation, procesforbedringer, samarbejde, leverancetider m.m. og derigennem ændre kulturen.

Vi tilbyder som udgangspunkt følgende ydelser, som kan sammensættes og modificeres med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer som i som virksomhed står overfor. Læs mere om de enkelte ydelser nedenfor og kontakt os for nærmere oplysninger.

Kulturændring

En løbende sparring og vejledning i jeres arbejde med at udvikle og ændre virksomhedskulturen.

Ledelses Workshop

Inspirerende workshops med udgangspunkt i moderne dynamiske ledelsesteorier.

Culture Design Canvas

Dybdegående undersøgelser af jeres virksomhedskultur alene eller som supplement til OCAI.

Implementeringsdetektor®

Så du kan konstatere resultaterne faktisk nås, såvel på den korte som lidt længere bane.