Hvad er virksomhedskultur?

Den amerikanske videnskabsmanden Edgar H. Schein gør sig ofte gældende når det kommer til virksomheds- eller organisationskultur.

Han var interesseret i lederens rolle i forbindelse med udviklingen og vedligeholdelsen af virksomhedskultur og han anså kultur som et gruppefænomen, og altså ikke noget som én person kan repræsentere alene (derfor er en måling af organisationskultur også altid en gruppemåling og ikke en summering af individuelle profiler).

På den baggrund opstillede han en kulturmodel (den meget berømte Isbjergmodel – schein iceberg model of culture). Modellen inddeler kultur i tre forskellige niveauer i forhold til graden af synlighed for observatøren. Hans opdeling i niveauer strækker sig fra de meget håndgribelige og tydelige manifestationer til de mere ubevidste og grundlæggende antagelser, der defineres som kulturens kerne:

  • Artefakterne er de mest synlige i modellen og består af det fysiske og sociale miljø, som en virksomheds medlemmer har skabt. Eksempler på artefakter er; arkitektur, møbler, teknologi, påklædning, skriftlige dokumenter, kunst m.v.
  • De underliggende (skue)værdier repræsenterer en mosaik af præferencer idéer om hvordan tingene ”burde” gøres i virksomheden. Det er ikke selve organisationen der besidder disse værdier, men derimod de enkelte individer i organisationen.
  • De grundlæggende antagelser er det dybeste og mindst synlige niveau i modellen. Dette omhandler de kerneantagelser, som individuelle personer i en gruppe har omkring verden og hvordan den fungerer.

Hvis en grundlæggende antagelse er stærkt forankret i en gruppe, vil medlemmerne opfatte enhver adfærd, baseret på et andet grundlag, som uforståelig, hvilket forklarer hvorfor et nyt værdigrundlag fra ledelsen ikke flytter kulturen særligt meget med mindre det forankres så stærkt blandt medarbejdere at det bliver ”sådan vi gør tingene her”

Kultur er over alt og er organisationens rødder, stamme, grene og blade. En kultur er altså ikke forkert eller dårlig, men det kan være så forskellig fra ledelsens forventninger, at ledelsen må stille sig i spidsen for en kulturforandring.

Culture is the identity of the firm, in the mind of the its key customers, made real to its employees every single day.
Dave Ulrich

Author, Professor (Ranked as the #1 management guru by Business Week), University of Michigan, Ross School of Business

Den mest udbredte og validerede måde at synliggøre organisationskultur på er Competing Values Framework (CVF) som er udviklet af professorer Robert Quinn og Kim Cameron. Competing Values Framework kaldes ofte “Paradoksledelse” på dansk.