Værktøjer

For at facilitere en bæredygtig ændring i en virksomhedskultur er det nødvendigt med de rigtige værktøjer. Vi arbejder med en række af de mest veldokumenterede og resultat-orienterede redskaber på markedet. Alle vores modeller og metoder er gennemtestede og dokumenterede, både gennem forskningsprojekter, såvel som i “den virkelige verden”. Vi har derudover bred erfaring med at bruge dem til at løse de udfordringer og opgaver der er forbundet med at gå i dybden med kulturen i en virksomhed og komme ud på den anden side som en mere effektiv og harmonisk organisation.

Første skridt på vejen mod en ny virksomhedskultur er at få undersøgt og defineret den nuværende som den reelt er. Mange virksomheder oplever at have et klart defineret udgangspunkt, men løbende opleve at kulturen reelt set er et helt andet sted. For at få kulturen på rette vej igen kan det være nødvendigt at gå systematisk til værks. Heldigvis findes der i dag en række værktøjer der kan hjælpe ledere med at identificere, analysere og konfrontere problemerne, ofte før de opstår.

OCAI

Værktøj til at kortlægge og visualisere den fremherskende kultur i en virksomhed.

TITOC

En indikation af hvordan den enkelte medarbejder bidrag til en virksomheds kultur.

ISOMORFI

Matcher individet kulturen i organisationen? En ny måde at se rekruttering på.

KULTUREL TILSTANDSRAPPORT

Rapport der identificerer forskelle i kultur.