Norsk flag

Velkommen til OCAI Norge

Måling av organisasjonskultur

”Culture is singularly persistent…changing [organizational] behavior works only if it can be based on the existing culture”

Peter Drucker (ledelse guru)

”Culture is the most significant self-reported barrier to digital effectiveness”

2016 McKinsey (Digital survey of 2135 respondents)

Med OCAI får du:

Validerte måling

Den mest utprøvde og validerte måling av organisasjonskultur (som brukes av mer enn 10.000 organisasjoner) basert på Competing Values Framework (CVF).
i

Rapport

Rapport med nåværende og ønsket kultur og anbefalinger levert på senest 2 arbeidsdager (delvis dansk rapport).
~

Anonym on-line måling

Anonym on-line måling på 12-15 min. (på norsk) av så mange ansatte som ønsket. Priser fra 4.950 DKK. Vi indsamler ikke persondata.
v

GRATIS EKSTRA SPØRSMÅL

Mulighet til å få et mål på tilfredsstillelse, trivsel, etc. i forbindelse med testen (du leverer spørsmålene).

Tilgang til konsulenter

Tilgang til konsulenter med +20 års leder og +8 års forskningserfaring noe som kan bidra med kultur endring.

Hva er organisasjonskultur?

Menneskene i en organisasjon er de som former virksomhetens kultur (organisasjonskultur). Denne kulturen er et speil på hvordan man tenker, føler og oppfører seg i virksomheten. Kultur er ikke bare noe som står på veggen eller blir formulert ved festlige anledninger – kultur er overalt.

Organisasjonskulturen er for de fleste et abstrakt begrep som kan være utfordrende å jobbe effektivt og målrettet med. Dette er en spesiell utfordring når organisasjonskulturen ofte er årsaken til at endringene ikke lykkes som ledelsen forventer (”On average, 70% of new, large-scale strategic initiatives fall short of their goal” (Kotter International).

Innsikt og forståelse for organisasjonskulturen er en viktig suksessfaktor når det gjelder effektiv gjennomføring og sikre gevinster. Er for eksempel kulturens styrker og svakheter tydelige nok i forhold til de strategiske endringene ledelsen ønsker?

Heldigvis finnes det en velprøvd og enkel måte å gi den nødvendige innsikten i organisasjonskulturen. Metoden gir en rask og nøyaktig “temperaturmåling” av organisasjonskulturen og et felles språk og kompass for utvikling og oppfølging av organisasjonens kultur.

Competing Values Framework (CVF)

Competing Values Framework (CVF) er opprinnelig utviklet med utgangspunkt i studier av hvilke faktorer som kjennetegner effektive organisasjoner (kilde: «What are the main criteria for determining if an organization is effective or not?» Cameron og Quinn 2009). CVF kaldes ofte “Paradoks ledelse” på Norsk.

Dette arbeidet resulterte i en rekke indikatorer, men det var for mange av dem til at de kunne brukes operasjonelt. Derfor tok Quinn og Rohrbaugh fatt i listen og rendyrket den blant annet gjennom statistiske analyser og ved å involvere et panel på 45 forskere. Resultatet ble at faktorene sorteres på verdistørrelser som kan presenteres i et koordinatsystem. Ut av dette kom CVF-modellen som nå inneholder 2 viktige størrelser med 4 kvadrater som danner 4 kulturtyper (vist på figuren til høyre):

 • Clan
 • Adhocracy (også kjent som innovasjonskultur)
 • Marked (også kjent som rasjonell kultur)
 • Hierarchy

De 4 kulturtypene skiller seg sterkt fra hverandre på disse to størrelsene som kalles Competing Values Framework (CVF):

 • Intern fokus og integrasjon vs. Ekstern fokus og differensiering
 • Stabilitet og kontroll vs. Fleksibilitet og frihetsgrad

De 4 kulturtypene er følgelig i intern konkurranse fordi hvis man vil ha mer av en bestemt type, må man samtidig akseptere mindre av en annen.

CVF (Competing Values Framwork) er utnevnt til en av de 40 viktigste forretningmodellene i historien (ten Haven et al., 2003).

OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument)

OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) er et lett anvendelig verktøy for diagnostisering av organisasjonskultur. OCAI er utviklet av professorene Robert Quinn og Kim Cameron. OCAI er et validert verktøy som bygger på CVF-modellen Competing Values Framework, og brukes av tusentalls virksomheter over hele verden.

Det tar omtrent 15 minutter per bruker å måle den faktiske og den ønskede kulturen i organisasjonen.

OCAI (©Kim Cameron) finnes på norsk og 16 andre språk.

I et spørreskjema som fylles ut på nett, fordeles 100 poeng på fire alternativer. Her tildeler man flest poeng til det valget som best beskriver situasjonen, og færrest poeng til det alternativet som reflekterer situasjonen i organisasjonen minst.

Det svares først på situasjonen slik den er her-og-nå og deretter på den ønskede situasjonen. Alternativene er delt opp i 6 kategorier

 1. Fremtredende kjennetegn
 2. Lederstilen i organisasjonen
 3. Personalledelse
 4. Det “limet” som binder organisasjonen sammen
 5. Strategisk fokus
 6. Suksesskriterier

Ut fra svarene lages et diagram for nåværende og ønsket fremtidig organisasjonskultur, både for den enkelte medarbeider og for den samlede gruppe (Illustrert til høyre).

Ved å måle ulike dimensjoner (for eksempel: ledelse, ansatte, avdelinger) oppnådd innsikt i de kulturelle forskjellene er vanligvis i en organisasjon.

Hvem bruker OCAI?

OCAI brukes i mer enn 10.000 organisasjoner over hele verden og blant annet i Norge av:

Kontakt oss

Levering til Norge håndteres for øyeblikket fra Aarhus i Danmark. Kontakt oss for spørgsmål og yderligere informasjon om OCAI på +45 82304054 – [email protected] – eller bruk Kontaktskjema nedenfor.