Kulturændring – Bæredygtig forandring

Culture is the operating system our companies run on

Aga Bajer, Culture Strategist

Kan du opgradere din organisations operativsystem? Eller får du trods flere ressourcer, nye processer, forretningsmodeller og strategier stadig en fejlmeddelelse?

Kulturændring mødt med fejlmeddelelse
Vi kan med +20 års ledelseserfaring og +8 års forskningserfaring, bistå med jer med ledelsessparring, forandringsledelse og ikke mindst implementering så I kan få jeres organisations styresystem opgraderet.

Hvordan ændrer jeg min kultur? hvordan udnytter jeg min kulturviden til at blive mere effektiv i dagligdagen? Skal du lykkes, skal du ikke bare ændre kulturen for kulturens skyld. Det er vigtigt at bruge viden om kulturen til at skabe endnu bedre resultater (impact) eksempelvis omkring innovation, procesforbedringer, samarbejde, leverancetider m.m. og derigennem ændre kulturen.

Hvordan sikres kulturændringer?

Kulturforandringer kan du ikke få konsulenter til at gennemføre for dig og der er ingen quick fix. Ledelsen skal selv stå i spidsen for at det lykkes, så det ikke kun bliver en facade uden at organisationen reelt følger med.

Hvordan får ledelsen tid til det i en travl hverdag?

Vores tilgang bygger på små (adfærds)ændringer i dagligdagen fremfor store nye projekter og investeringer. Vi deltager som sparringspartner og drivkraft på jeres ledermøder (med op til 8 deltagere) 3 til 5 gange i kvartalet, hvorfor det som ofte kan passes ind i en mødestruktur som allerede findes.

Vi hjælper med

  • Implementering af en effektiv Governance – baseret på best practice og tilpasset organisationskulturen.
  • At identificere de kulturelementer der skal styrkes hhv. svækkes for at få den kultur som ledelsen ønsker.
  • At prioritere og gennemføre tiltag og projekter for at ændre kulturen.
  • At sikre at tiltag er implementeret så løbende synlige resultater sikres.
  • At samarbejdets succeser bliver dine/jeres succeser. Vi står usynligt bagved i kulissen og/eller kan være din ”forlængende forandringsarm” i organisationen under dække af projektledelse/-opgaver.
  • At laver fleksible aftaler så du holder dit budget, og kan stoppe med dags varsel såfremt du ikke føler du får værdi af samarbejdet.

Vores indsats vil typisk blot være 10-25 timer pr. mdr.

Cultural change model – © Courant og Exsecutivis (frit efter Cameron, Schein m.fl.)
Model over Kulturændring
I The Backwards Brain Bicycle eksperimentet, illustreres det hvor svært det er at ændre en simpel vane fordi den er kodet ind i hjernen. Tænk på det når I har udfordringer med hastigheden i komplekse forandringer.