Kulturændring – Bæredygtig forandring

Culture is the operating system our companies run on

Aga Bajer, Culture Strategist

Kan du opgradere din organisations operativsystem? Eller får du trods flere ressourcer, nye processer, forretningsmodeller og strategier stadig en fejlmeddelelse?

Kulturændring mødt med fejlmeddelelse

Vi kan med +20 års ledelseserfaring og +8 års forskningserfaring, bistå med jer med ledelsessparring, forandringsledelse og ikke mindst implementering så I kan få jeres organisations styresystem opgraderet.

Hvordan ændrer jeg min kultur? hvordan udnytter jeg min kulturviden til at blive mere effektiv i dagligdagen? Skal du lykkes, skal du ikke bare ændre kulturen for kulturens skyld. Det er vigtigt at bruge viden om kulturen til at skabe endnu bedre resultater (impact) eksempelvis omkring innovation, procesforbedringer, samarbejde, leverancetider m.m. og derigennem ændre kulturen.

Hvem sikrer en kulturændring? – en kultur coach

Kulturforandringer kan du ikke få konsulenter til at gennemføre for dig og der er ingen quick fix. Ledelsen skal selv stå i spidsen for at det lykkes, så det ikke kun bliver en facade uden at organisationen reelt følger med.

Hvordan får ledelsen tid til det i en travl hverdag?

Vores tilgang bygger på små (adfærds)ændringer i dagligdagen fremfor store nye projekter og investeringer. Vi deltager som sparringspartner og drivkraft på jeres ledermøder (med op til 8 deltagere) 3 til 5 gange i kvartalet, hvorfor det som ofte kan passes ind i en mødestruktur som allerede findes.

Hvad hjælpen en kultur coach med?

  • Vi hjælper med implementering af en effektiv Governance – baseret på best practice og tilpasset organisationskulturen.
  • Vi pakker de bedste elementer fra Lean, Change Management, procesoptimering, coaching m.m. overskueligt sammen – så dine planer bliver til virkelighed.
  • Vi hjælper med at med at identificere de kulturelementer der skal styrkes hhv. svækkes for at få den kultur som ledelsen ønsker.
  • Vi hjælper med at med at prioritere og gennemføre tiltag og projekter for at ændre kulturen.
  • Vi undersøger om tiltag er implementeret så løbende synlige resultater sikres.
  • Du – og din ledergruppe – tilføres ny forskningsviden.
  • Vi sikre at samarbejdets succeser bliver dine/jeres succeser (vi står usynligt bagved i kulissen) og/eller
  • Vi kan være din ”forlængende forandringsarm” i organisationen under dække af projektledelse/-opgaver.
  • Vi laver fleksible aftaler så du holder dit budget, og kan stoppe med dags varsel såfremt du ikke føler du får værdi af samarbejdet.

En kultur coach koster 195.000 DKK (eksl. moms) for et forløb over 6 måneder. Hertil kommer rejseomkostninger for aktiviteter uden for Aarhus.

Cultural change model – © Courant og Exsecutivis (frit efter Cameron, Schein m.fl.)

Model over Kulturændring

I The Backwards Brain Bicycle eksperimentet, illustreres det hvor svært det er at ændre en simpel vane fordi den er kodet ind i hjernen. Tænk på det når I har udfordringer med hastigheden i komplekse forandringer.