Competing Values Framework

Competing Values Framework (CVF), der oprindeligt er udviklet på baggrund af forskning i faktorer, der kendetegner effektive organisationer (kilde: ”What are the main criteria for determining if an organization is effective or not?” Cameron og Quinn 2009). CVF kaldes ofte “Paradoksledelse” på dansk.

Dette ledte frem til en række indikatorer, men for mange til, at det var operationelt. Derfor tager Quinn og Rohrbaugh fat i listen igen og forfiner den bl.a. gennem statistiske analyser og involvering af et panel på 45 forskere, der sorterer faktorerne på værdidimensioner, som kan præsenteres i et koordinatsystem, herved kommer CVF-modellen der nu indeholder 2 vigtige dimensioner hvis 4 kvadrater danner 4 kulturtyper (som vist på figuren til højre):

  • Clan
  • Adhocracy (også kaldet innovationskultur)
  • Market (også kaldet rationel kultur)
  • Hierarchy

De 4 kulturtyper adskiller sig kraftigt på disse to dimensioner, som kaldes Competing Values Framework (CVF):

  • Intern fokus og integration VS. Ekstern fokus og differentiering
  • Stabilitet og kontrol VS. Fleksibilitet og frihedsgrad

De 4 kulturtyper er således i indbyrdes konkurrence forstået på den måde, at hvis man vil have mere af en bestemt type må man samtidig acceptere mindre af noget andet.

Competing Values Framwork er udnævnt til en af de 40 vigtigste business frameworks i historien (ten Haven et al., 2003).

CVF ( Competing Values Framework) skema