Privatlivspolitik

Vores brugeres privatliv er vigtigt for os.

Vi lægger vi vægt på, at det er vigtigt at beskytte dine personlige informationer. Her kan du læse om, hvilke typer information vi modtager og opsamler i forbindelse med dit besøg på vores site og hvordan vi beskytter disse oplysninger. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig personligt, med mindre du selv indtaster dem på sitet eller kontakter os selv. Vi sælger eller videregiver aldrig personlige oplysninger til tredjeparter.

Denne databeskyttelsespolitik vedrører OCAI.dk (herefter OCAIs) håndtering og behandling af personoplysninger. ”Personoplysninger” omfatter oplysninger om en identificeret eller en identificerbar person.

OCAI er underlagt persondataloven. Vi gør brug af et højt beskyttelsesniveau og behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for fortrolighed.

Personoplysninger registreret hos OCAIs ejer behandles via IT-systemer, herunder computere, som kun medarbejdere hos OCAIs ejer har adgang til. Serverne drives af kontraktligt forpligtet 3. part. Data forlader ikke EU.

Vi behandler følgende persondata:

 • navn
 • email
 • telefonnr.
 • personprofil (TITOC)

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

OCAI forbeholder sig retten til at opdatere databeskyttelsespolitikken. Det vil altid være den senest opdaterede og gældende version, der findes på her på hjemmesiden.

Der henvises i øvrigt til Cookiepolitik og nedenstående Testpolitik, der specifikt omhandler behandling og håndtering af oplysninger i forbindelse med en persons udfyldelse af on-line test.

 Testpolitik

Når en person udfylder en test, bliver de indtastede oplysninger sendt sikkert via internettet til en server placeret hos en 3. part hvis databeskyttelsespolitik er beskrevet her:  https://da.surveymonkey.net/mp/policy/privacy-policy/

Vi gør opmærksom på, at de eneste personoplysninger, der er obligatoriske at indsamle for at besvare testen, er:

 • IP adresse (som vi logger for at sikre kun én besvarelse pr. person).
 • Navn (så vi ved hvad der skal stå på rapporten – kun TITOC og CVF-indikator).
 • email (så vi ved hvor vi skal sende rapporten hen – kun TITOC og CVF-indikator).

Øvrige stamoplysninger såsom afdeling, stilling m.m. er frivillige oplysninger der kun indsamles for det tilfælde de skal anvendes til at sortere data efterfølgende.

Hvem har adgang til disse oplysninger?

 • Personale hos OCAIs ejere, der håndterer dine oplysninger i forbindelse med at yde den aftalte service til dig. OCAIs ejere er underlagt databeskyttelsesloven, herunder tavshedspligt, og håndterer personoplysninger i overensstemmelse hermed.
 • Forskere der håndterer dine oplysninger i forbindelse med forskning. Disse er underlagt databeskyttelsesloven, herunder tavshedspligt, og håndterer personoplysninger i overensstemmelse hermed.

Når en profil er blevet produceret, er det udelukkende profilmodtageren selv og profilmodtagerens virksomhed, der vil modtage profilen. Vi bruger altid anonyme data til forskning, på workshop, i marketing m.m.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes, men vi beholder kun data så længe vi har et legitimt formål.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: [email protected] Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

 • Excecutivis International ApS
 • CVR: 32561470
 • DOKK21
 • Filmbyen 21, 4. SV
 • 8000 Aarhus C
 • Telefon: +45 8230 4054
 • E-mail: [email protected]