ESG-arbejde er fuld af modstridende principper. Hundredvis af konkret kontroller skal identificeres og dokumenteres samtidig med at medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere skal motiveres til at komme med nye innovative måde at gøre verden til et bedre sted.

Organisationens konkurrerende værdier beskrives bedst ved Competing Values Framework (CVF) som er en model, der kategoriserer virksomhedskulturer baseret på to dimensioner af konkurrerende værdier: fokus (intern versus ekstern) og struktur (fleksibilitet versus stabilitet). CVF identificerer fire hovedtyper af organisatoriske kulturer: Clan, Adhocracy, Market, og Hierarchy.

Der skal findes en balance mellem disse kulturtyper fordi der er bruge for alle i ESG arbejdet.

Når vi ser på virksomheder, der er langt fremme med deres ESG-arbejde, kan deres kulturtræk sammenholdes med elementer fra CVF som følger:

  • Clan-kultur (Intern fokus og Fleksibilitet): Clan-kulturen vægter medarbejderengagement og en følelse af familie. Virksomheder med en stærk ESG-profil fremmer ofte et stærkt medarbejderengagement omkring bæredygtighedsmål, hvilket er i tråd med Clan-kulturens vægtning af teamarbejde, deling og samhørighed.
  • Adhocracy-kultur (Ekstern fokus og Fleksibilitet): Adhocracy-kulturen fremmer innovation, kreativitet og en villighed til at tage risici. Virksomheder, der er langt fremme med ESG, og som fremhæver innovation og kontinuerlig forbedring i deres bæredygtighedsindsats, afspejler denne kultur ved at være åbne for nye ideer og løsninger for at tackle miljømæssige og sociale udfordringer.
  • Market-kultur (Ekstern fokus og Stabilitet): Market-kulturen er resultatorienteret med et skarpt fokus på at opnå specifikke mål og effektivitet. Virksomheder med avanceret ESG-arbejde, som fokuserer på transparens, ansvarlighed og stakeholder-involvering, kan vise elementer af Market-kulturen ved at stræbe efter at opnå specifikke bæredygtighedsmål og ved at måle og rapportere deres fremskridt.
  • Hierarchy-kultur (Intern fokus og Stabilitet): Hierarchy-kulturen vægter organiseret, forudsigelig og stabil drift. Selvom virksomheder med en stærk ESG-profil kan forekomme at bryde med den traditionelle hierarkiske model ved at integrere bæredygtighed i alle aspekter af virksomheden, vil de stadig have elementer af denne kultur i form af klare politikker, procedurer og et fokus på compliance og risikostyring.

Virksomheder, der excellerer inden for ESG, formår oftest at balancere disse modstridende værdier så de ikke stikker uhensigtsmæssigt af i en bestemt retning. De integrerer fleksibilitet og innovation fra Adhocracy og Clan-kulturerne med Market og Hierarchy-kulturens fokus på resultater og stabilitet. Dette gør dem i stand til at navigere i kompleksiteten af bæredygtighedsudfordringer og -muligheder, mens de opretholder en stærk organisatorisk kerne og opnår deres ESG-mål.

Derfor skal du også når I planlægger ESG rejsen kigge på jeres kultur og finde den/de kulturtype(r) som I er stærkest hhv. svagest til, og medtage dette perspektiv i planlægningen, fordi i forskellige kulturer er det forskelligt hvad man lykkes let med, og hvad der kræver lidt mere indsats (derfor kan du ikke bare kopiere naboens opskrift).

Læs om kulturmåling her.