Kvalitative Metoder / Culture Design Canvas

Som nogle af de absolut førende indenfor OCAI-kulturanalyse er vi meget bevidste om kulturens ’isbjerg’. Noget kan gøres synligt via OCAI, men ønskes et endnu mere præcist billede af forholdene ’under overfalden’ (så som for eksempel uskrevne regler, dårlige vaner, det vi ikke taler om – men bare gør, eller blot det vi alle måske tænker som naturligt og vi bør fremme)…ja, så assisterer vi gerne med at give jer et endnu mere præcist billede ved hjælp af kvalitative metoder.

Dette giver jer et optimalt afsæt for at arbejde med kulturen. Som altid går vi frem ved at kombinere såvel vores videnskabelige og lange praktiske ledelseserfaring. Det er nemlig helt afgørende for os, at I opnår de forventede effekter af arbejdet med kulturen.

Det kræver netop et præcist og facetteret billede at kunne sætte ind de rigtige steder. Dette billede skaber vi gerne sammen med jer typisk via OCAI målinger kombineret med Culture Design Canvas eller f.eks. videnskabelige metoder som fokusgruppe- og/eller individuelle interviews.

Når det konkrete arbejde med kulturen påbegyndes kan det tillige være gavnligt med en solid opfølgning på resultaterne, her tilbyder vi en række værktøjer, der typisk tager afsæt i action research, så vi sammen kan konstatere resultaterne faktisk nås, såvel på den korte som lidt længere bane. Her kan der fx søges inspiration i Implementeringsdetektor® som er baseret på action research.

CULTURE DESIGN CANVAS

Vi er certificeret af liberationist.org til at gennemføre Culture Design Canvas.

Efter en OCAI måling har fastslået den nuværende og ønskede kultur er en Culture Design Canvas særdeles velegnet til at gå i dybden med design af en ny kultur og alle de elementer der understøtter den.

Med en Culture Canvas Design kommer du til at arbejde målrettet med din kultur fordi du:

  • Får klarhed og afstemning
  • Forstår hvad der virker – og hvad der ikke virker
  • Udfordrer og forbedre din kultur
  • Skaber grundlag for løbende dialog

Du kan se eksempler på gennemførte Culture Design Canvas forløb på her (på engelsk).

Brug vores kontaktformular for at få en dialog om hvordan I kan bruge Culture Design Canvas og kvalitative metoder generelt i jeres organisation.