Kvalitative metoder

Som nogle af de absolut førende indenfor OCAI-kulturanalyse er vi meget bevidste om kulturens ’isbjerg’. Noget kan gøres synligt via OCAI, men ønskes et endnu mere præcist billede af forholdene ’under overfalden’ (så som for eksempel uskrevne regler, dårlige vaner, det vi ikke taler om – men bare gør, eller blot det vi alle måske tænker som naturligt og vi bør fremme)…ja, så assisterer vi gerne med at give jer et endnu mere præcist billede ved hjælp af kvalitative metoder.

Dette giver jer et optimalt afsæt for at arbejde med kulturen. Som altid går vi frem ved at kombinere såvel vores videnskabelige og lange praktiske ledelseserfaring. Det er nemlig helt afgørende for os, at I opnår de forventede effekter af arbejdet med kulturen.

Det kræver netop et præcist og facetteret billede at kunne sætte ind de rigtige steder. Dette billede skaber vi gerne sammen med jer typisk via OCAI målinger kombineret med f.eks. videnskabelige metoder som fokusgruppe- og/eller individuelle interviews.

Når det konkrete arbejde med kulturen påbegyndes kan det tillige være gavnligt med en solid opfølgning på resultaterne, her tilbyder vi en række værktøjer, der typisk tager afsæt i action research, så vi sammen kan konstatere resultaterne faktisk nås, såvel på den korte som lidt længere bane. Her kan der fx søges inspiration i Implementeringsdetektor® som er baseret på action research.