Välkommen till OCAI Sweden

MÄTNING AV FÖRETAGSKULTUR

The Competing Values ​​Framework (CVF) utvecklat av professorerna Robert Quinn och Kim Cameron är en internationellt erkänd ram för företagskultur.

Genom många års forskning har Cameron och Quinn kombinerat kulturen i två viktiga dimensioner, vars fyra rutor utgör fyra kulturtyperna.

De fyra kulturtyperna skiljer sig mycket på dessa två dimensioner, kallad Competing Values ​​Framework (CVF):

  • ”Internt fokus och integration” vs. “Externt fokus och differentiering”
  • “Stabilitet och kontroll” vs. “Flexibilitet och handlingsfrihet”

Ramverket Competing Values ​​har utsetts till ett av de 40 viktigaste affärsramarna i historien (ten Haven et al., 2003).

Jeff DeGaff, klinisk professor vid University of Michigan’s Stephen M. Ross Business School, har en fin genomgång av de fyra rutorna i Competing Values ​​Framework (videon är på engelska).

Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) är ett lättanvänt verktyg för att diagnostisera organisationskultur. OCAI är baserat på CVF och används av tusentals företag världen över.

OCAI finns också på svenska som ett onlinetest. Det kostar bara från 5600 SEK för att mäta din företagskultur.

Kontakta oss på +45 2054 3002 eller på [email protected]

för att lära dig mer om att mäta företagskultur och organisationskultur.