Tilbage i 2018 kiggede vi på hvorfor kultur er vigtigt i M&A og hvordan kultur kan gøres synlig i fusioner. Du kan læse eller genlæse artiklen her.

Det er stadig et emne som er utroligt interessant og fortsat særdeles relevant. Hvis vi kigger på eksemplet fra dengang med to forskellige produktionsvirksomheder og kalder produktionsvirksomhed 1 for køber og produktionsvirksomhed 2 som sælger kan man med en OCAI måling i begge organisationer udarbejde en kulturel tilstandsrapport.

Med en kulturel tilstandsrapport kan man identificere forskelle i kultur og udpege 4 områder som på forskellige måde har indflydelse for fusionens succes, og noget man skal være opmærksom på og håndtere fra starten.

 

  • #1 Kollision (købercentreret). Denne kulturtype (her Adhocracy) er vigtig for køber, men ikke for sælger. Hvordan får vi sælger til at forstå og kommitte til behovet for dette? Har sælger for mange modsatrettede præferencer (her Hierarchy) til at den fusionerede organisation kan opnå disse egenskaber?
  • #2 Kollision (sælgercentreret). Denne kulturtype (her Hierarchy) er vigtig for sælger, men ikke for køber. Hvordan får vi køber at forstå og respektere til behovet for dette? Har køber for mange modsatrettede præferencer (her Adhocracy) til at den fusionerede organisation kan fastholde nogle af disse egenskaber? Vil sælgers mennesker kunne fungere i en organisation uden denne kulturtype?
  • #3 Optimer. Her er der fælles fodslag mellem køber og sælger så her handler det om at forbedre eller finjustere kulturtypen for at opnå maksimal effektivitet, udbytte eller succes.
  • #4 Indsæt eller slet. Der vil være kulturtyper eller karakteristika (dominans, lederstil, personaleledelse, den “lim”, der binder organisationen sammen, strategisk fokus eller succeskriterier) som ledelsen ønsker skal tilføjes eller fjernes fra kulturen. Disse er altid vigtig for køber, men kan også være det for sælger.

Ovenstående opdeling kan være helt overordnet – vi skal mindst være 35 på Adhocracy, eller meget detaljeret – vi skal stoppe med at have flest bookede kundemøder som et succeskriterie afhængig af situationen, men det er vigtigt at styre dem og følge op på om organisationen flytter sig i den ønskede retning.