Hen over de seneste år har vi haft en række Post om Benchmarking af kultur hvor vi har udarbejder en fiktiv profil for Danmark baseret på anonyme data fra vores database efter sletning af faktiske OCAI profiler (slettes som udgangspunkt efter 2 år).

Selv om en sådan profil stadig ikke giver mening fra et organisationskultur synspunkt kan den give en indikation af de strømninger der er, og hvilke kulturtyper der er i fremgang hhv. tilbagegang over en bred kam. Er du i tvivl om de 4 kulturtyper kan du læse op på det her.

Kigger på tallene for 2021 er der overordnet set ikke den store forskel mellem offentlige og private organisationer – ”Danmark” ønsker stadig mod mere Clan og Adhocracy og mindre Hierarchy og mindre Market.

Hvis vi udelukkende kigger på den nuværende kultur får vi et billede af om der er forskel på den nuværende kultur i en offentlig og privat virksomhed.

Nuværende kultur 2021 Offentlig Privat Forskel
Clan 33 26 7
Adhocracy 21 19 3
Market 17 25 8
Hierarchy 29 29 0

At den nuværende kultur er højere på Clan i offentlige organisationer og højere på Market i private organisationer er vel ikke den største overraskelse i verden, men at offentlige organisationer er (lidt) højere på Adhocracy (innovation) vil måske forbavse en del.

Vender vi os mod den ønskede kultur får vi følgende billede.

Ønsket kultur 2021 Offentlig Privat Forskel
Clan 38 34 4
Adhocracy 28 23 5
Market 11 17 6
Hierarchy 23 26 3

Interessant er det at den ønskede kultur på Clan i offentlige og private organisationer ligger (næsten) samme niveau og begge højere end nuværende (særligt for private). Ønsket om Market er meget lav i offentlige organisationer, hvilket ikke er så overraskende, men at den også er den type der scorer klart lavest i private organisationer overrasker nok flere.

Da vi efterhånden udarbejdet disse fiktive profiler siden 2018/19 så det er interessant at se om kulturen rent faktisk har flyttet sig siden den første måling. Bemærk at vi nu kigger på en samlet profil som omfatter både offentlig og private organisationer.

Nuværende kultur 2018/19 2021 Ændring
Clan 28 28 0
Adhocracy 19 20 1
Market 23 23 0
Hierarchy 29 29 0

Der er nærmest ikke sket nogen ændring i den nuværende kultur siden 2018/19, hvilket er superinteressant set i lyset af at der i hele perioden på 4-5 år har været et ønske om mere Clan og Adhocracy og mindre Hierarchy og Market. Hvorfor er der ikke sket noget? Er det bare snak og ingen handling? Læs 7 trin til at ændre kulturen her.

Ønsket kultur 2018/19 2021 Ændring
Clan 33 35 +2
Adhocracy 26 24 -2
Market 17 15 -2
Hierarchy 24 25 +1

Ønsket i 2021 er endnu højere Clan og endnu lavere Market. Adhocracy og Hierarchy ligger begge helt tæt på 25% af den samlede kultur

Det bringer os til at kigge på hvor store ændringsønsker (forskellen mellem nuværende og ønsket kultur) der er tale om.

Ændringsønske (plus = ønskes mere) 2018/19 2021 Ændring
Clan 6 7 +1
Adhocracy 6 5 -1
Market -6 -8 -2
Hierarchy -6 -4 +2

Igen endnu mere Clan og endnu mindre Market. Et ændringsønske på +/- 10 kræver øjeblikkelig handling og der nærmer vi os især med Market. Så sagt populært kære leder; mindre proces og (individuelle) effektivitetsmål, men mere engagement og samarbejde. For Adhocracy og i høj grad Hierarchy kommer nuværende og ønsket kultur tættere på hinanden dog stadig med behov for at blive skubbet lidt.

Så konklusionen må være at der stadig er behov for at arbejde med kulturændringer både i private og offentlige organisationer. Faktisk er der ikke sket meget reel forandring de seneste år så anbefalingen til ledelsen er at få fokus på impact, så alle de mange tiltage, som vi ved der er i gang derude, også fører reelle forbedringer med sig.