Hvis man spørger ChatGPT (en meget anvendt kunstig intelligensmodel) hvilken kultur kendetegner regenerativ ledelse så svarer den:

Regenerativ ledelse er kendetegnet ved en organisatorisk kultur, der er præget af visse værdier, holdninger og praksisser. Her er nogle af de kendetegnende træk ved kulturen i regenerativ ledelse:

  1. Helhedstænkning: Regenerativ ledelse fremmer en holistisk tilgang, hvor man ser på organisationen som en integreret del af et større økosystem. Dette indebærer at forstå og værdsætte de komplekse forbindelser mellem mennesker, økonomi og natur.
  2. Bæredygtighed: Regenerativ ledelse stræber efter at skabe bæredygtige løsninger, der tager højde for både menneskelige behov og miljømæssige hensyn. Organisationer, der praktiserer regenerativ ledelse, har en stærk forpligtelse til at minimere deres negative indvirkning på miljøet og arbejde hen imod genopretning og fornyelse af ressourcer.
  3. Innovation og læring: Regenerativ ledelse opmuntrer til en kultur, der fremmer kontinuerlig læring og innovation. Det indebærer at være åben for nye ideer, eksperimentere og lære af fejl. Organisationer stræber efter at være agile og tilpasse sig forandringer i både interne og eksterne miljøer.
  4. Ansvarlighed: Regenerativ ledelse fremmer en høj grad af ansvarlighed over for alle interessenter, herunder medarbejdere, kunder, samfundet og miljøet. Organisationer træffer beslutninger og handler med en forståelse af deres langsigtede konsekvenser og søger at skabe værdi for alle involverede parter.
  5. Samarbejde og netværk: Regenerativ ledelse værdsætter samarbejde og partnerskaber. Organisationer arbejder aktivt på at opbygge netværk og alliancer med andre organisationer, interessenter og samfund for at fremme bæredygtige løsninger. Der er fokus på at skabe win-win-situationer, hvor alle parter kan drage fordel af samarbejdet.
  6. Langsigtet perspektiv: Regenerativ ledelse adskiller sig fra kortsigtet tænkning ved at have et langsigtet perspektiv. Organisationer ser ud over øjeblikkelige gevinster og fokuserer på at opbygge en bæredygtig fremtid. Beslutninger og handlinger er baseret på en forståelse af, hvordan de påvirker både organisationens og miljøets sundhed på lang sigt.

 

Kigger vi på disse 6 udvalgte kultur kendetegn i relation til de 4 kulturtyper i Competing Values Framework sker der spændende ting.

  • Helhedstænkning, Bæredygtighed og Ansvarlighed: Er ikke attributter der som sådan indgår i CVF. I relation til CVF kan alle typer af kulturer understøtte disse og som udgangspunkt lige godt, men på forskellige måde.
  • Innovation og læring: Her er vi klart over i Adhocracy kultur da organisationer som er høj på Adhocracy er bedre til at tilpasse sig omverdenen og krav og dyrke deres interessenters behov end andre organisationer.
  • Samarbejde og netværk: Clan kultur understøtter samarbejde da Clan er bedre til at styrke det gode forhold mellem individer og bedre til involvering, konstruktiv og effektiv konflikthåndtering. At opbygge netværk og alliancer med eksterne ligger i Adhocracy da de er bedre til at skaffe support og opbakning i resten af organisationen / hos kunder end andre organisationer.
  • Langsigtet perspektiv: Er svær at placere ind i CVF, men vi tillader os placere den i Market fordi de er bedre til at sætte høje effektivitetsmål og stræbe efter dem, hvilket er nødvendigt for at holde et langsigtet perspektiv og ikke give op når det bliver svært.

Hvis vi placerer kendetegnene for Regenerativ ledelse i en CVF model ser det således ud.

Det er ikke overraskende at Adhocracy og Clan er vigtige kulturtyper hvis man ønsker en Regenerativ organisation der er mere bevidst om sine virkninger og søger at skabe positive og bæredygtige forandringer i verden, men det er vigtig også at huske at organisationens Market kultur til at holde fokus på mål der peger ud i fremtiden.