Implementeringsdetektor®

Mange taler om og anviser opskrifter på gevinstrealisering, men det kniber fortsat gevaldigt med resultaterne.

Via vores forskning hjælper vi virksomheder med at løse dette paradoks.

Med baggrund i vores forskning og lange praktiske implementerings- og ledelseserfaring har vi udviklet en let anvendelig model for effektiv implementering og varig sikring af gevinster.

Et af de områder organisationer har sværest ved er opfølgning på at forandringerne nu også bliver til vaner, og kommer ind på rygraden af organisationen (’Forankring’ i figuren herunder). Dette betyder så desværre også, at planlagte gevinster aldrig realiseres, fordi gamle vaner fortsættes – og nogen gange endda parallelt med nye vaner – så der er dobbelt-up på indsats, men ikke på resultat.

Den budgetmæssige del af gevinstrealiseringen klares mange steder ved at reducere budgetter upfront ifm. launch af forandringer, men hvad med den løbende forankring i organisationen, som er basis for at gevinsterne fortsætter med at komme? Hvem holder øje med dette når Champagnen er drukket og projektgruppen er opløst?

Det er vigtigt, at organisationen fortsat kører velsmurt og leverer service af høj kvalitet til kunderne, men i mange tilfælde halter det gevaldigt.

Ofte overlades de sidste og sværeste dele af implementeringen og sikring af de solide gevinster til forretningen selv eller enkelte afdelinger. Øvelsen undervurderes og sker oveni alle de andre tiltag, som en del af den daglige ledelse. Der kæmpes bravt, men da effektiv implementering kræver dyb viden om emnet, og stjæler den knappe tid i dagligdagen, så er det vanskeligt for ledelsen at holde fokus og de mange bolde i luften. Det bliver særligt udpræget og svært, hvis der samtidig mangler en god metode til at måle og følge op på forandringerne, som ofte har med f.eks. ændringer af adfærd, kultur og lignende vanskelige størrelser at gøre.

Metode
Med afsæt i vores forskning og implementeringsekspertise giver vores metode et præcist og operationelt grundlag for ovenstående, da metoden giver jer et tydeligt billede af om forandringer udkrystalliseres. Blandt andet anvendes tankerne bag triangulering[1]. Med inspiration i teknikker til observationer, action-research og måling af adfærd, indsamles data via vores online survey-værktøj, ubesværet, let og hurtigt. Hermed sikrer Implementeringsdetektor® ledelsen et præcist og objektivt billede af om f.eks. adfærden rent faktiske er ændret og gevinsterne realiseres.

Dette skal ikke gøres én gang, men gentagende gange over tid, indtil ledelsen er sikker på at forandringen er kommet ind på rygraden af organisationen og dermed fortsætter, også selv om ledelsen vender blikket mod andre opgaver.

[1] Triangulering er betegnelsen for at sammenligne to eller flere forskellige undersøgelser af det samme fænomen.

Ring til Morten Aaby på 20543002 for mere information.

Model over Implementeringsdetektor

Model, der indgår i Implementeringsdetektor® metoden for varig sikring af gevinster. Inspireret af forskning fra bl.a. Durham University og Cranfield School of Management.

Et typisk forløb er som følger:

Afklaring: Hvad er den præcise udfordring der ønskes løst og de målbare gevinster som ønskes?

Mini-workshop: De vigtigste interessenter mødes for at fastlægge, hvordan der skal måles i den konkrete kontekst.

Måling: Der gennemføres måling via on-line survey værktøj.

Sparring og korrektion: Løbende sparring med organisationen omkring effektiv implementering og nødvendige actions for at sikre gevinsterne.

Evaluering: Har overdragelsen af vores specialistviden indenfor implementering og gevinstrealisering virket tilstrækkeligt effektivt til, at organisationen nu er i stand til selv at fortsætte arbejdet?