I en artikel i Harvard Business Review fra 2015 “Proof That Positive Work Cultures Are More Productive” forfattet af Emma Seppälä and Kim Cameron dokumenteres  en række kilder til klare økonomiske fordele ved en positiv kultur blandt andet mindre sygefravær, højere engagement og loyalitet.

Det er ikke småpenge de kommer frem til. Eksempelvis giver mangel på engagement 60% flere fejl, 18% lavere produktivitet, 16% lavere profit 37% lavere jobvækst og 65% lavere aktiekurs over tid.

Forfatteren har 6 karakteristika for en positiv kultur:

 • Caring for, being interested in, and maintaining responsibility for colleagues as friends.
 • Providing support for one another, including offering kindness and compassion when others are struggling.
 • Avoiding blame and forgive mistakes.
 • Inspiring one another at work.
 • Emphasizing the meaningfulness of the work.
 • Treating one another with respect, gratitude, trust, and integrity.

Hvis vi holder ovenstående op mod de målbare kulturtyper i Competing Values Framework (CVF), så er der en klar overvægt af Clan kultur (læs mere om Clan og de 3 andre kulturtyper her) fordi medarbejdere blandt andet vægter følgende højt:

 • Organisationen er lidt ligesom min ekstra familie.
 • Det er et sted, hvor jeg giver meget af sig selv.
 • Der er fokus på mentoring, facilitering og omsorg.
 • Ledelsesstil fokuserer generelt på teamwork, konsensus og involvering.
 • Den “lim”, der binder organisationen sammen er loyalitet og gensidig tillid.
 • Der er et stort engagement.
 • Organisationen lægger vægt på medarbejdernes udvikling.
 • Der er en høj grad af tillid, åbenhed og involvering.
 • Organisationen definerer succes ud fra udviklingen af medarbejderne, teamwork, medarbejdertilfredshed og general omsorg for den enkelte.

 

Er der ikke forskel på USA og Danmark og har vi ikke mere positiv kultur i Danmark end i USA?

Jo – måske.

Kultur er forskellige fra organisation til organisation, og der vil være organisationer i Danmark som minder meget og amerikanske organisationer, ligesom der vil være organisationer i USA som minder meget om danske organisationer.

Generelt er nordiske organisationer højere på Clan end eksempelvis engelske og amerikanske organisationer. Du kan se forskellige kultur profiler for udvalgte danske organisationer her. Disse er målt med OCAI som er baseret på Camerons Competing Values Framework (CVF).

De er ret forskellige, men et relevant eksempel er en amerikansk ejet dansk virksomhed, hvor den nuværende kultur er meget høj på Market (som er det modsatte af Clan), hvilket kan tolkes som den kultur den amerikanske ejer ønsker at overføre til den dansk organisation. Den ønskede kultur der derimod trukket mere mod Clan, hvilket kan tolkes som at den danske organisation ønsker dette.

Du skal ikke opgive at få en positiv kultur selvom du ikke er høj på Clan, men eksempelvis er høj på Market som i den nuværende kultur i eksemplet. Det er blot vigtigt at du få pakket det ind i noget som tiltager en Market kultur, hvilket er.

 • Klare mål og opfølgning på disse
 • Fokus på individuel dømmekraft
 • Beslutsomhed

Uanset hvilken kultur du har, så kan vi hjælpe jer med at få en mere positiv kultur, og høste de gevinster det medfører. Ring til Morten på +45 2054 3002 for yderligere information.