Vi bliver ofte spurgt: ”hvordan er vores kultur i forhold til sammenlignelige organisationer” er vi bedre eller dårligere?

Vi svarer som regel: ”Det er ikke der du skal fokusere” (og desuden er der ikke noget som hedder en god eller dårlig kultur, men det er en anden diskussion).

Dette undvigende (nogle vil mene arrogante) svar skyldes, at vi ikke mener benchmarking er så vigtigt, fordi du ikke rigtigt kan bruge hvordan andre ser ud (du kan ikke altid se en ”syg” kultur alene på en måling), men skal fokusere på hvordan du kan forandre og blive bedre.

Desuagtet anerkender vi at der er en management-tradition for at benchmarke, hvorfor du her kan se udvalgte eksempler på OCAI profiler.

Herunder ses en samlet profil for danske organisationer såfremt de var een organisation. En sådan profil giver ikke mening, men illustrerer at tendensen i Danmark går mod mere Clan og Adhocracy og mindre Hierarchy og (især) mindre Market

Ovenstående er baseret på vores (anonyme) data, men der findes en lang række offentliggjort videnskabelige artikler som har anvendt Competing Values Framwork til at måle på forskellige sektorer over hele verden.

Desuden findes der også en masse bud på hvordan kendt internationale virksomheder placerer sig i Competing Values Framwork, og du kan i nedenstående se et eksempel herpå.

Nogen vil måske finde det forkert at Netflix er placeret i Market og ikke i Adhocracy (se beskrivelse af de 4 kulturtyper), men Netflix fremhæver selv:

  • encourage independent decision-making by employees
  • share information openly, broadly, and deliberately
  • are extraordinarily candid with each other
  • keep only our highly effective people
  • avoid rules

Ovenstående har noget med at indbygge produktivitet i processer, blive uafhængig af enkeltpersoner og systematisk udvælgelse af medarbejdere der passer til jobbet (de siger selv at de ikke er en familie, men et team hvor der kan skiftes ud på pladserne hvis der er behov for det), hvilket alt sammen hører under Market kultur.

Southwest, som er et amerikansk flyselskab, er kendt for at lægge vægt på at medarbejderne har – og har plads til – humor, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved at de ofte fremfører deres egen versioner af en sikkerhedsinstruktion. Prøv at Google ”Southwest airline announcement” Clan kultur kendetegnes bl.a. at der er en høj grad af tillid, åbenhed og involvering og at organisationen definerer succes ud fra udviklingen af medarbejderne, teamwork, medarbejdertilfredshed og general omsorg for den enkelte.

Hvis man virkelig skal benchmarke andre virksomheder er det ikke så interessant hvordan de er placeret i Competing Values Framework, det meget bedre at kigge på hvordan enkelte kulturelementer næsten umiddelbart kan overflyttes til egen organisation – det kigger vi på i en kommende Post.