Skal produkter eller services være bæredygtige, så taler mange om at der skal skabes en bæredygtig kultur, men hvad er en bæredygtig kultur?

Lad os starte med FN’s definitionen på bæredygtighed:

”…en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov.”

 

Bæredygtighed betyder altså, at organisationen opererer på jorden på en sådan måde, at det ikke går ud over vores børn og børnebørn.

Produkter eller services fra bæredygtige organisationer har altså en kvalitet, der sikrer, at de er i stand til at opretholde et godt liv for os alle.

Ovenstående kan jo opnås på uendelig mange måder og har ikke umiddelbart nogen kobling til kultur, men hvis vi kobler det op mod CVF-modellens fire kulturtyper:

  • Clan
  • Adhocracy (også kaldet innovationskultur)
  • Market (også kaldet rationel kultur)
  • Hierarchy

Så kan hver af overstående kulturtype understørre bæredygtighed:

  • Clan ved f.eks. at have fokus på styrket engagement, samarbejde og moral
  • Adhocracy ved f.eks. at tilpasse sig omverdenen og omkringliggende krav
  • Market ved f.eks. at sætte høje mål og stræbe efter dem
  • Hierarchy ved f.eks. at sikre effektivitet gennem stabilitet og kontrol i processerne
Er der er overhovedet noget som kan karakterisere som een (eller den rigtige) bæredygtig kultur?

Svaret er nej, men det kan godt være at nogle kulturer er bedre til det end andre.

Den gode nyhed er at du kan blive bæredygtig uanset hvilken kultur du har, det handler (som altid) om at ledelsen går forrest, og om hvordan du får arbejdet med mere bæredygtighed til at passe ind i den kultur I har, så du arbejde med kulturen og ikke imod den.

Kender du ikke din virksomhedskultur – eller er du ikke i stand til at kommunikere den – så er der god fornuft i at få fortaget en OCAI kulturanalyse så du kan få identificeret hvor I står, og hvilke tiltag som bedst bringer jer i en mere bæredygtig retning.