Når vi taler om behov for en kulturmåling er der flere virksomheder som siger at det har de ikke brug for fordi de gennemfører systematiske klimamålinger.

Men er en klima- og en kulturmåling det samme? Nej naturligvis ikke, Den Amerikanske kultur ekspert Tim Kuppler har trukket nogle forskelle op i nedenstående illustration.

En kulturmåling fanger også det som er årsagen til besvarelsen i klimamålingen – det som ikke er synligt (den del af Scheins isbjerg som ligger under vandet) eller sagt på en anden måde ikke kun træets blade, men også grene, stammer og rødder. Læs mere her.

Hvis du eksempelvis kigger på en række klimamålinger fra den samme organisation, vil man ofte se meget forskellige svar. Nogle er meget utilfredse og har en masse at klage over, og andre (i afdelingen lige ved siden af) er supertilfredse og kan ikke rigtig finde noget at brokke sig over. Hvordan kan det være?

Der er naturligvis et element som stammer fra den daglige ledelse, men hvis vi kigger bort fra det så er det interessant, at det er den samme kultur som vurderes forskelligt. Dette skyldes at de forskellige grupper har forskellige ønsker til den ønskede kultur, og hvis de ikke kan se organisationen bevæger sig i den ønskede retning vil det komme til udtryk som utilfredshed.

Det betyder også at man skal passe på med at give afdelings- eller teamlederen hele ansvaret for at forbedre klimamålingen, det kan være en umulig opgave hvis kulturen ikke arbejder med den stakkels leder.

Så hvis du kun fokuserer på klimamålinger uden at forstå kultur vil du ofte kun kunne notere få fremskridt selv efter flere efter år fordi du ikke kommer i indgreb med den underliggende kultur. Kender du derimod kulturen, og hvordan de enkelte team ønsker den fremover, har du mulighed for at lave forbedringer for både de tilfredse og de utilfredse.

En OCAI kulturmåling kan opdeles i de samme enheder som du laver kulturmåling på, og du får dermed et ”søkort” til at gennemføre forandringer som giver bedre resultater for de enkelte enheder og den samlede forretning.

PS. Du skal derfor også være kritisk når du køber kulturmålinger og spørge ind til om det er kultur eller klima der måles!