Eksempler på OCAI profiler

OCAI profiler findes i et uendelig antal forskellige former fordi kultur er forskellig i organisationer. 

Selv tilsyneladende ens organisationer kan have forskellig kultur, så det er svært på forhånd at sige hvordan kulturen er i en organisation. 

Herunder ses en række eksempler på forskellige OCAI profiler udarbejdet på danske virksomheder. 

OCAI Profil af dansk offentlig organisation
OCAI Profiler Dansk udviklingsafdeling
OCAI Profiler digitalt bureau
OCAI Profiler Amerikansk ejet virksomhed
OCAI Profiler DK IT virksomhed
OCAI Profiler produktionsvirksomhed
Herunder ses en samlet profil for danske offentlige og private organisationer såfremt de var een organisation (profilerne er baseret på +1100 anonyme datasæt). En sådan profil giver naturligvis ikke mening, men illustrerer at tendensen i Danmark går mod mere Clan og Adhocracy og mindre Hierarchy og (især) mindre Market.
OCAI Profil af dansk offentlig organisation
OCAI Profiler Amerikansk ejet virksomhed

I 2021 graferne går tendensen i Danmark stadig mod mere Clan og Adhocracy og mindre Hierarchy og mindre Market.

I private organisationer er ønsket for mere Adhocracy dæmpet i forhold til 2018, og Hierarchy modsat forstærket. I offentlige organisationer er ønsket om mindre Market endnu mere markant end i 2018, og ønsket om mere Clan vokser fortsat (fra et højt niveau).

OCAI Profil af dansk offentlig organisation
OCAI Profiler Amerikansk ejet virksomhed
Interessant er det også at se på de danske vindere af Great Place To Work® i 2016, hvor det er tydeligt, at du for at få succes i den konkurrence, skal være rigtig høj på Clan og Adhocracy (fokus på fleksibilitet og frihedsgrad og væk fra stabilitet og kontrol).

Bemærk iøvrigt den meget lille afvigelse mellem nuværende og ønsket kultur.

OCAI Profiler Great Place to work vinder 2016