OCAI er som en del af Courant Group klimaneutral og støtter FN’s 17 verdensmål

FN’S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING BLEV VEDTAGET AF VERDENS STATS- OG REGERINGSLEDERE PÅ FN TOPMØDET I NEW YORK DEN 25. SEPTEMBER 2015. DET MARKEREDE EN HIDTIL USET AMBITIØS OG TRANSFORMATIV UDVIKLINGSDAGSORDEN. MÅLENE TRÅDTE I KRAFT DEN 1. JANUAR 2016 OG SKAL FREM TIL 2030 SÆTTE OS KURS MOD EN MERE BÆREDYGTIG UDVIKLING FOR BÅDE MENNESKER OG PLANETEN, VI BOR PÅ.

Vi har særlig fokus på mål 13 – klimaindsats – læs mere her.

klimaneutral