OCAI do carbon removal

Som en del af Courant har vores aktiviteter siden 2019 været CO2 neutral. 

Fra regnskabsåret 2023 har vi fjernet (carbon removal) tilsvarende mængde CO2e fra atmosfæren som vi udleder. Dette sker blandt andet gennem biokul og bioolie. Dette sikres via køb gennem klimate.co.

Læs mere her om hvordan vi opgør og reducerer vores udledning af drivhusgasser.