OCAI er som en del af Courant Group CO2 neutral

OCAI.dk er en del af Courant Group og dermed en CO2 neutral virksomhed. 

Læs mere her om hvordan vi opgør og reducerer vores udledning af drivhusgasser.

 

klimaneutral