Er der en sammenhæng mellem kulturstrømninger i samfundet og organisationskulturen i virksomheder?

Ja det er der, men det er ikke en simpel relation fordi der er tale om kultur på makro og mikro niveau, men der er en gensidig påvirkning de to imellem.

Derfor er det relevant at forholde sig til begge dele, og udnytte viden om egen organisationskultur til at ”tappe ind” i de kulturstrømninger i samfundet som man gerne vil understøtte med produkter eller ydelser.

Mediebureauet iUM har identificeret 4 globale kulturstrømninger illustreret herunder:

4 strømninger inden for organisationskultur

Hvilken af ovenstående man som organisation bedst kan understøtte, afhænger i nogen grad af hvad organisationen er bedst til at levere.

Her I eksempelvis en organisationskultur som er meget høj på Hierarchy (se de forskellige kulturtyper her) og som er særlig god til:

  • at sikre effektivitet gennem stabilitet og kontrol i processerne.
  • at dokumentere, monitorere og måle for proces compliance.
  • at monitorere og dokumentere overholdelse af Q-krav ol.
  • at definere klare og entydige ansvar.
  • at sikre, at beslutninger (oftest) baseres på regler og procedurer.

vil sandsynligvis have lettere ved at forfølge RETROGRADE end eksempelvis RECREATE.

Vi kunne godt tænke os lidt mere forskning i sammenhæng mellem Outside-In (kulturstrømninger) og Inside-Out (organisationskultur) og hvordan de to kan mappes effektivt.

Vi stiller gerne OCAI gratis til rådighed til forskning i dette.