Kvalitative og kvantitative målinger ses ofte som modsætninger, men hvis du får dem til at arbejde sammen, så får du et mere komplet billede af kulturen.

Som Edgar H. Schein siger, så er det ikke et spørgsmål om enten eller, men om både og. Lyt eventuelt til et interview med ham her.

En måde at kombinere kvalitative og kvantitative analyser er, at bruge data fra eksempelvis trivselsmålinger eller tilfredshedsmålinger, grupperer dem, og mappe det billede de skaber op mod de fire kulturtyper i CVF/OCAI for dermed at skabe en indikativ kvantitativ profil ud af kvalitative data.

Eksempelvis som nedenstående mapping af 5 identificerede indikatorer for en digital kultur.

En anden mulighed er via en tekstanalyse, at kreerer en kulturprofil som nedenstående, der ud fra en virksomheds nedskrevne værdier, viser kulturen, sådan som de som har nedskrevet værdierne, gerne vil have den.

Så mulighederne er mange, det er bare at komme i gang.

Kontakt os på +45 8230 4054 eller [email protected] for mere info.