Det vrimler med beskrivelser af kulturtransformationer som igangsættes for at få en ny og bedre kultur (lige nu taler mange om nulfejlskultur) – men hvorfor overhovedet ændre kulturen?

Er det fordi kulturen er dårlig, og du gerne vil have en (arbitrær) kultur der er bedre? Hvad er en god og hvad er en dårlig kultur?

“Looking for a good culture or bad culture is nonsense – culture exists in many forms. You have to judge culture by performance (Edgar H. Schein)”

Så hvis performance har været målt på; rigtig, grundig og dokumenteret (kaldet nulfejlskultur af nogle), og organisationen har leveret det, så er kulturen god og understøtter organisationens strategier

Ændrer ledelsen derimod pludselig fokus eksempelvis mere mod at eksperimentere, samarbejde og interagere kommer der ubalance, og kulturen bliver dysfunktionel fordi medarbejdere ikke kan levere det ledelsen nu forventer – læs mere her.

Ofte er der tale om ret store ændringer i strategi, hvilket eksempelvis vil svare til at en flok revisorer hen over natten skal gøres til sygeplejersker – og det kan som bekendt ikke lade sig gøre.

Så hvad er din virkelige udfordring? din kultur – eller det du (pludselig) vil have den til?