”Vi har en syg kultur” er et udtryk jeg har hørt flere gange, men hvad dækker en syg kultur egentligt over?

Hvis der ikke er overensstemmelse mellem det organisationen gør og siger, og organisationens grundlæggende antagelser kommer der en ubalance, som kan ende med at rykke organisationen helt fra hinanden – gøre den syg.

Tænk på Scheins tre kulturniveauer.

Scheins tre kulturniveauer - En ubalance her kan skabe en syg kultur

I en velfungerende kultur er der – indenfor en vis tolerance naturligvis – overensstemmelse mellem artefakter, skueværdier og de grundlæggende underliggende antagelser.

I en dysfunktionel kultur er et, eller flere, af de 3 niveauer kommer udenfor tolerancen som illustreret herunder.

Velfungerende kultur vs Dysfunktionel / syg kultur

Det er ikke altid du kan måle/se om kulturen er dysfunktionel, men det er noget du altid vil kunne mærke i form af stigning i de ledelsesmæssige udfordringer såsom samarbejdsvanskeligheder, manglende performance, kundeutilfredshed eller markedsandele.

Så I kan godt have en OCAI profil som sidder lige i øjet mht. hvad I gerne vil, men hvis den er dysfunktionel så har du den ikke i praksis.