“Det er nødvendigt at tilpasse strategien til kulturen, og ikke blindt stole på den virker bare fordi den gør det et andet sted”

Stifter af OCAI, Morten Aaby

Forskelle i kultur kan tydeligt observeres i dagligdagen, og kan forklare hvorfor eksempelvis teknologi der er vefungerende i en kultur, ikke virker så godt i en anden.

I eksemplet her ses, hvordan den samme teknologi (et metrotog) er mere effektiv i en kultur, som har fokus på dygtigt implementerede processer omkring ind- og udstigning (Tokyo), end i en kultur uden samme velimplementerede processer (Mexico – 56 sek. inden klippet).

Tæl selv forskellen i hvor mange mennesker, der kommer ind og ud af metroen – teknologien er den samme, men effektiviteten er ikke!

Dette er naturligvis blot et eksempel, men det illustrerer, at det er helt nødvendigt at tilpasse teknologien (eller strategien, metoden, processen) til kulturen, og ikke blindt stole på den virker bare fordi den gør det et andet sted.