Hjælp til succesfuld forandringsledelse

Har du brug for hjælp til at implementere nye tiltag i din virksomhed eller organisation? Ofte kan forandring være svær at gennemføre, fordi der ikke tages højde for, hvordan den skal tilpasses til den eksisterende organisationskultur. Det er dyrt og besværligt, når forandringstiltag fejler, men desværre sker dette alt for ofte. Hvis du som leder ønsker at gennemføre nye arbejdsgange, processer eller teknologier i din organisation, kræver det ikke blot indgående planlægning, men også viden om, hvordan man implementerer nye tiltag, så de tilpasser sig den eksisterende kultur i organisationen. Det kan ofte være en balancegang mellem at indføre tiltag, der skaber den ønskede forandring, og samtidig foretage implementeringen, så det ikke skaber negative bivirkninger i form af stress eller dalende tillid til ledelsen hos medarbejderne.

Skab bæredygtige kulturforandringer

Når det gælder implementering, har den eksisterende kultur altafgørende betydning. Vi mennesker har notorisk svært ved at ændre indgroede vaner, også selvom vi med vores fornuft ved, at forandringer kan være positive. Derfor venter der store udfordringer for den ledelse, der ønsker at indføre forandringer i organisationen uden at tage højde for, hvilken kultur der hersker i den pågældende organisation. Det er ikke umuligt at gennemføre bæredygtige forandringer, og det er bestemt muligt at ændre kulturen i en organisation, men at stå i spidsen for disse forandringer som leder kræver viden og erfaring omkring implementering og kulturforandring. Forandringsledelse fungerer ofte mest effektivt, hvis man benytter en kombination af forskellige metoder til at gennemføre de planlagte tiltag. Værktøjer som CVF og OCAI giver mulighed for nøjagtige målinger af organisationens forandringsparathed. Disse metoder man kan med fordel benytte for at fremme nye tiltag, uden at medarbejderne oplever det som en trussel mod den eksisterende orden, men tværtimod som en positiv forandring.

Ledelsessparring og konsulentbistand

Ofte kræver bæredygtige forandringer i organisationen en langsigtet strategi og gennemgribende indsats. Her kan du som leder med fordel benytte konsulentbistand til ledelsessparring, hvor du får hjælp til at lægge strategi, kommunikere de nye tiltag effektivt ud i organisationen samt tage styringen i forandringsprojektet. Vi tilbyder grundig ledelsessparring omkring implementering af nye processer, arbejdsgange, teknologier m.m., såvel som måling af organisationskulturen og bistand til kulturændringer. Står din virksomhed eller organisation over for at skulle gennemføre gennemgribende forandringer, kan du med fordel benytte ledelsessparring til at lægge en strategi og planlægge effektiv udførelse af de nye tiltag, så implementeringen bliver en succes som også medarbejderne kan mærke.

Ønsker du yderligere information om vores ydelser, eller ønsker du hjælp til din organisation, kan du kontakte os via vores bestillingsformular, så vender vi hurtigt tilbage.