Succesfuld implementering – sådan!

Forandringer kan være udfordrende for enhver organisation. Når det gælder om at implementere nye processer, regler eller teknologi i en virksomhed eller organisation, står og falder succesen stort set altid med, om de nye tiltag er tilpasset den eksisterende organisationskultur. Derfor er det vigtigt at kortlægge den eksisterende kultur i organisationen, før forandringerne kan gennemføres. Hvis man ikke har en strategi for, hvordan nye tiltag skal implementeres, løber man en risiko for, at de nye processer eller teknologi, der skulle have medført en række forbedringer i organisationen, i stedet har en negativ effekt i form af faldende trivsel og nedgang i produktiviteten.

I mange tilfælde vil ledelsen i en organisation forsøge at ændre kulturen, så den passer bedre til de ønskede forandringer. Ofte vil dette ikke medføre de ønskede resultater, da det kan være svært at foretage reelle forandringer i organisationens kultur. Det kræver indgående viden og erfaring med virksomheds- organisationskulturer for at kunne gennemføre disse forandringer, så det skaber positive resultater.

Hvordan gennemfører du bæredygtige forandringer i din organisation?

Få hjælp af vores implementeringskonsulent

Forandringer i enhver organisation er betinget af kulturen i organisationen, og kulturen er derfor afgørende for, om ønskede forandringer reelt også kan gennemføres. For at implementere forandringer i din organisation, må du derfor først forstå din organisationskultur. For mange er virksomheds- og organisationskultur blot et abstrakt begreb, men ved hjælp af det rette værktøj er det faktisk muligt at få et præcist overblik over kulturen i en organisation. Med OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) kan du ”tage temperaturen” på kulturen i din organisation og bruge målingen til at planlægge de ønskede forandringer.

Det kræver viden og erfaring at gennemføre en succesfuld implementering af forandringer i en organisation. Mange ledere har ikke tiden eller ressourcerne til at stå for implementeringen, og derfor sker det ofte, at nye tiltag, der skulle have skabt positive forandringer i en organisation, i stedet fejler eller har en negativ virkning. Fejlslagne forandringsprocesser koster årligt organisationer og virksomheder mange penge og tab af ressourcer. Derfor kan det være en rigtig god idé at benytte en implementeringskonsulent til at hjælpe din organisation med at gennemføre implementeringen af nye tiltag.

Vores implementeringskonsulent kan hjælpe med hele implementeringsprocessen fra den indledende kulturmåling og analyse af organisationen til valg af fremgangsmåde og gennemførelse af forandringerne. Derved hjælper vi dig med at sikre, at de ønskede tiltag rent faktisk bliver gennemført.

Du kan bruge en implementeringskonsulent til

    • at tilpasse forandringer til den eksisterende organisationskultur
    • at ændre den eksisterende kultur
    • måle effekten af nye tiltag
    • foretage undersøgelser af eksisterende organisationskultur

Har du brug for hjælp til din organisationskultur eller implementeringsprocesser? Udfyld vores bestillingsformular – så vil du blive kontaktet snarest muligt af vores konsulent.