Få hjælp til bæredygtig forandring

Forandringer er ikke altid nemme at gennemføre i en organisation. I mange tilfælde kan forsøg på at gennemføre nye tiltag i en organisation møde stor modstand fra medarbejderne, en modstand som ikke altid var forudset. Implementering af nye strategier, arbejdsgange eller teknologier fejler alt for ofte, som regel ikke på grund af manglende evne til at gennemføre forandringerne, men på grund af manglende vilje. Kulturen i en organisation er som regel det, der spænder ben for reel forandring. Vi mennesker er styret af mange impulser, og én af dem er ønsket om at bevare det, vi kender, frem for at blive udsat for noget nyt og ukendt. Selvom vi godt ved, at udvikling kan være nødvendigt, og en planlagt forandring rationelt set vil være positiv, finder vi større tryghed i at bevare gamle vaner, også selvom de reelt ikke er hensigtsmæssige.

Udfordringen ved at gennemføre forandringer

Det kan derfor være særdeles svært at gennemføre nye tiltag i en organisation, fordi modstand mod forandring ofte er en indgroet del af organisationens kultur. Medarbejderne vil derfor have svært ved at acceptere denne forandring, og uden deres støtte vil tiltaget falde til jorden. Hvis du ønsker at gennemføre nye tiltag i din virksomhed eller organisation og sikre bæredygtig forandring, kan det blive nødvendigt at ændre kulturen i organisationen.

Implementering kræver altid tilpasning til den eksisterende kultur. Det nytter ikke noget at tro, at enhver form for forandring kan presses ned over en eksisterende kultur uden nogen form for tilpasning til de vaner og holdningssæt, der hersker i organisationen. Derfor kan det blive nødvendigt at forandre kulturen for at få gennemført de ønskede ændringer. Det kan lade sig gøre at gennemføre kulturforandring i en organisation, men det kræver viden og erfaring at stå for succesfuld forandringsledelse – ellers risikerer man at gøre mere skade end gavn.

Konsulenter i forandringsledelse

Hvis din organisation ønsker at gennemføre bæredygtige kulturforandringer eller har brug for hjælp til at gennemføre nye tiltag i form af forandringer i processer, arbejdsgange eller teknologier, kan vi tilbyde vores ekspertise. Vores konsulenter i forandringsledelse arbejder ud fra indgående forskning og kombinerer forskellige metoder i planlægning af bæredygtig organisationsforandring. Med vores mangeårige viden om implementeringsprocesser og kulturforandring kan vi hjælpe med at planlægge implementeringen af de ønskede forandringer og styre kommunikationen omkring organisationsændringerne. På den måde kan vi sørger for, at organisationens medarbejdere ikke føler sig hægtet af undervejs, men bevarer trygheden og tilliden til ledelsen gennem hele forløbet.

Vi er konsulenter med speciale i forandringsledelse, og med vores erfaring og indgående viden på området kan vi sikre, at de ønskede forandringer i din organisation bliver til virkelighed.

Læs mere her om vores konsulentydelser i forbindelse med ledelsessparring og implementeringsprocesser.

Ønsker du at blive kontaktet af en af os, er du meget velkommen til at ringe eller udfylde vores bestillingsformular.