Kulturel tilstandsrapport

EU-Kommissionen har i sommeren 2023 offentliggjort kravene til rapportering om bæredygtighed i form af de delegerede retsakter (forordninger), der implementerer ESRS-standarderne (der udfylder CSRD). Det er en ordentlig omgang. I ESRS G1 – business conduct står der noget om Corporate culture og hvordan man skal rapportere på det.

Det er hermed slået fast at kultur er noget du skal måle og det er der allerede rigtig mange der gør med OCAI.

Det kan også gøres lidt mere avanceret, hvis man begynder at sammenligne to organisationer og udarbejde en rapport for hvor godt de passer sammen.

Det kan eksempelvis være meget nyttigt i forbindelse med fusioner (erfaring her siger at det ofte går galt grundet manglende hensyn til forskellighed i kulturen).

Med en OCAI måling i begge organisationer kan vi udarbejde en kulturel tilstandsrapport. Med en kulturel tilstandsrapport kan man identificere forskelle i kultur og udpege 4 områder som på forskellige måde har indflydelse for fusionens succes, og noget man skal være opmærksom på og håndtere fra starten.

I eksemplet herunder er det to forskellige produktionsvirksomheder. Produktionsvirksomhed 1 er den som køber og produktionsvirksomhed 2 er sælger.

  • #1 Kollision (købercentreret). Denne kulturtype (her Adhocracy) er vigtig for køber, men ikke for sælger. Hvordan får vi sælger til at forstå og kommitte til behovet for dette? Har sælger for mange modsatrettede præferencer (her Hierarchy) til at den fusionerede organisation kan opnå disse egenskaber?
  • #2 Kollision (sælgercentreret). Denne kulturtype (her Hierarchy) er vigtig for sælger, men ikke for køber. Hvordan får vi køber at forstå og respektere til behovet for dette? Har køber for mange modsatrettede præferencer (her Adhocracy) til at den fusionerede organisation kan fastholde nogle af disse egenskaber? Vil sælgers mennesker kunne fungere i en organisation uden denne kulturtype?
  • #3 Optimer. Her er der fælles fodslag mellem køber og sælger så her handler det om at forbedre eller finjustere kulturtypen for at opnå maksimal effektivitet, udbytte eller succes.
  • #4 Indsæt eller slet. Der vil være kulturtyper eller karakteristika (dominans, lederstil, personaleledelse, den “lim”, der binder organisationen sammen, strategisk fokus eller succeskriterier) som ledelsen ønsker skal tilføjes eller fjernes fra kulturen. Disse er altid vigtig for køber, men kan også være det for sælger.

Med en kulturel tilstandsrapport i hånden kan ledelsen få udbedret de værste K3’ere inden menneskene tager den nye fælles organisation i brug.

Ring på +45 2054 3002 for mere information eller brug formularen herunder.

    Mellem 50 og 80 % af sammenlægninger leverer ikke de forventede finansielle gevinster (Preview i Jørn Bue Madsens Pd.D på Aarhus BSS)