AdfærdsIndikator™

AdfærdsIndikator™ giver en indikation af din personlighedstype og din foretrukne adfærd i forskellige situationer. Forskellige mennesker har forskellige personligheder og alle mennesker har forskellige adfærdspreferencer, som kommer til udtryk i den måde de taler, handler og føler.

Adfærd er imidlertid ikke kun noget individuelt. Adfærd er også afgørende for samarbejdet mellem mennesker, en nøgle til organisationens succes. En del personlighedstest har meget fokus på individet og mindre på samarbejdet. Via vores forskning har vi derfor udviklet AdfærdsIndikator™, så vi kan holde såvel individ som samarbejde i fokus. AdfærdsIndikator™ er udviklet, så den stadig kan bruges til sammenligning med gængse personlighedstests, men samtidig fokuserer den på, hvordan samarbejdet styrkes. Herved bliver det væsentligt lettere at omsætte resultaterne til praktiske handlinger for at styrke organisationen.

AdfærdsIndikator™ er derfor indrettet, så den måler adfærd op mod de fire elementer som er defineret i Competing Values Framework (CVF). Læs mere om CVF her.

AdfærdsIndikator™ er en on-line test som tager 5-6 minutter at gennemføre.

AdfærdsIndikator™ er prissat så det er attraktivt at måle på samtlige medarbejdere i organisationen.

Baseret på målinger af danske virksomheder og ansatte har vi tillige udviklet en mapping algoritme, der gør det muligt at få en pejling af om der er match mellem kultur og kandidat – se eksempel her. Vi er klar til at hjælpe med jeres match så kontakt os gerne for en dialog.

Ring til Morten Aaby på 20543002 for mere information eller bestil her.

En kort forklaring på de fire arketyper i AdfærdsIndikator™ ses herunder

 

Sammen med profilen leveres en teoriforklaring beskrivelse af karaktertræk samt en tolkningsvejledning.

Herunder ses et eksempel på en profil:

Se et eksempel på en rapport her.