Varig ændring af kultur

Ifølge en survey fra Booz & Company i 2013 mener 96% at kulturændring er nødvendig i deres organisation. 51% mener der er brug for gennemgribende ændringer.

Du skal ikke bare ændre kulturen for kulturens skyld. Det er vigtigst at bruge viden om kulturen til at skabe endnu bedre resultater (impact) eksempelvis omkring innovation, procesforbedringer, samarbejde, leverancetider m.m. og derigennem ændre kulturen.

Vi kan med +20 års ledelseserfaring og +8 års forskningserfaring, bistå med jer med ledelsessparring, forandringsledelse og ikke mindst implementering så I kan få varige forbedringer.

Hvordan ændrer jeg min kultur? hvordan udnytter jeg min kulturviden til at blive mere effektiv i dagligdagen? er blandt de spørgsmål der ofte rejses når virksomheder har kigger på deres organisationskultur.

 

Kulturforandringspakke

Kulturforandringer kan du ikke få konsulenter til at gennemføre for dig og der er ingen quick fix. Ledelsen skal selv stå i spidsen for at det lykkes, så det ikke kun bliver en facade uden at organisationen reelt følger med.

Hvordan får ledelsen tid til det i en travl hverdag?

Vores tilgang bygger på små (adfærds)ændringer i dagligdagen fremfor store nye projekter og investeringer. Vi deltager som sparringspartner og drivkraft på jeres ledermøder (med op til 8 deltagere) 3 til 5 gange i kvartalet, hvorfor det som oftes kan passes ind i en mødestruktur som allerede findes.

Hvorfor vælge en Kulturforandringspakke?

  • Vi hjælper med implementering af en effektiv Governance – baseret på best practice og tilpasset organisationskulturen.
  • Vi pakker de bedste elementer fra Lean, Change Management, procesoptimering, coaching m.m. overskueligt sammen – så dine planer bliver til virkelighed.
  • Vi hjælper med at med at identificere de kulturelementer der skal styrkes hhv. svækkes for at få den kultur som ledelsen ønsker.
  • Vi hjælper med at med at prioritere og gennemføre tiltag og projekter for at ændre kulturen.
  • Vi undersøger om tiltag er implementeret så løbende synlige resultater sikres.
  • Du – og din ledergruppe – tilføres ny forskningsviden.
  • Vi sikre at samarbejdets succeser bliver dine/jeres succeser (vi står usynligt bagved i kulissen) og/eller
  • Vi kan være din ”forlængende forandringsarm” i organisationen under dække af projektledelse/-opgaver.
  • Vi laver fleksible aftaler så du holder dit budget, og kan stoppe med dags varsel såfremt du ikke føler du får værdi af samarbejdet.

En kulturforandringspakke koster 195.000 DKK (eksl. moms) for et forløb over 6 måneder. Hertil kommer rejseomkostninger for aktiviteter uden for Aarhus.

INDIVID I KULTUREN

TITOC™ (The Individual in The Organizational Culture) giver en indikation af hvordan du som individ bidrager til en kultur.

ADFÆRDSÆNDRING

Hvis du vil ændre kulturen må du også ændre adfærd. Vores værktøj Cultr kan hjælpe med det.

IMPLEMENTERINGSDETEKTOR®

Er du allerede godt i gang med forandringer, og vil sikre dig at planlagte forandringer bliver virkelighed så gevinsterne kommer hjem?

Cultural change model – © Courant og Exsecutivis (frit efter Cameron, Schein m.fl.)

I The Backwards Brain Bicycle eksperimentet, illustreres det hvor svært det er at ændre en simpel vane fordi den er kodet ind i hjernen. Tænk på det når I har udfordringer med hastigheden i komplekse forandringer.