Måling af organisationskultur

Velkommen til OCAI

Med OCAI får du:

Den mest gennemprøvede og validerede måling af organisationskultur (brugt af mere end 10.000 organisationer) baseret på Competing Values Framework.

On-line måling på 12-15 min. (også på dansk) af så mange medarbejdere der ønskes. Priser fra 5.950 DKK. (eksl. moms).

Rapport med nuværende og ønskede kultur samt anbefalinger leveres inden for 2 arbejdsdage.

Du får adgang til konsulenter med +20 års ledelseserfaring og +8 års forskningserfaring som kan hjælpe med kulturforandringer.

Tryk her for bestilling eller ring på + 45 2054 3002.

hhhhh 

Du kan læse meget mere om måling af organisationskultur med OCAI herunder.

 

HVAD ER ORGANISATIONSKULTUR?

Organisationskultur er et spejlbillede af hvordan man gør, tænker, og føler i en organisation. Det er altså alle dem, der er i organisationen, der danner virksomhedens kultur. Kultur er ikke blot noget, der står på væggen eller bliver italesat ved festlige lejligheder, kultur er over alt.

Organisationskulturen er for de fleste udfordrende at arbejde effektivt og målrettet med. Dette er en særlig udfordring, når organisationskultur ofte er årsagen til at forandringer ikke lykkes som ledelsen planlægger (”On average, 70% of new, large-scale strategic initiatives fall short of their goal” (Kotter International). Husk også Peter Druckers citat “culture is singularly persistent…changing [organizational] behavior works only if it can be based on the existing culture”.

Indsigt og forståelse for virksomhedens kultur er en væsentlig succesfaktor, når der skal implementeres effektivt og gevinster skal sikres. Er eksempelvis kulturens styrker og svagheder tydelige nok i forhold til de strategiske forandringer ledelsen ønsker?

Heldigvis findes der en gennemprøvet og enkel metode til at give det nødvendige indblik i organisationskulturen. Metoden giver en hurtig og præcis “temperaturmåling” af organisationskulturen, og den giver samtidigt et fælles sprog og kan blive et kompas for udvikling af og opfølgning på organisationskulturen. 

HVAD BETYDER FORSKELLE I KULTUR?

Forskelle i kultur kan tydeligt observeres i dagligdagen, og forklare hvorfor eksempelvis teknologi virker godt i en kultur, og ikke så godt i en anden.

I eksemplet her ses, hvordan den samme teknologi (et metrotog) er mere effektiv i en kultur, som har fokus på dygtigt implementerede processer omkring ind- og udstigning (Tokyo), end i en kultur uden samme velimplementerede processer (Mexico – 56 sek. inden klippet).

Tæl selv forskellen i hvor mange mennesker, der kommer ind og ud af metroen – teknologien er den samme, men effektiviteten er ikke!

Dette er naturligvis blot et eksempel, men det illustrerer, at det er helt nødvendigt at tilpasse teknologien (eller strategien, metoden, processen) til kulturen, og ikke blindt stole på den virker bare fordi den gør det et andet sted.

Er jeres kultur Tokyo eller Mexico?

FIND DIN ORGANISATIONSKULTUR

SE KULTUR

MÅL KULTUR

BESTIL

Competing Values Framework (CVF) giver dig et hurtigt og kommunikér bart billede af din organisationskultur, så kulturen ikke længere er en blind makker.

Med OCAI kan du lave en online måling af nuværende og ønskede organisationskultur baseret på CVF. OCAI er allerede brugt af mere end 10.000 organisationer.

OCAI er gratis i forbindelse med studie og forskning. OCAI findes på 16 sprog, herunder dansk. Priser fra 5.950 DKK (eksl. moms).

KONSULENTYDELSER

Når du kender din organisationskultur har du som leder typisk to alternativer:

  1. Ændre kulturen i en retning som passer ledelsen bedre.
  2. Tilpasse implementering (strategi, processer m.m.) til den kultur der er.

I praksis vælges ofte en kombination, men i alle tilfælde kan det være en fordel at trække en konsulent ind som har viden og erfaring til bistå jer med at vælge fremgangsmåde, udføre kulturtilpasset implementering og følge op på at kulturforandringerne faktisk bliver til virkelighed.

EKSEMPLER PÅ VIRKSOMHEDER SOM HAR GENNEMFØRT OCAI